Jongeren Tegen Racisme

vzw Jongeren Tegen Racisme ondersteunt de vorming van leerlingen tot wereldburgers die met open geest hun leven uitbouwen in de multiculturele samenleving.

Het project School Zonder Racisme beschikt over een uitgebreid ervaringsgericht pedagogisch aanbod voor alle types van het secundair onderwijs.

Welkom op School Zonder Racisme

Vluchtelingen gaan kunst-zinnig

Onze succesvolle Brussels Anders Bekeken: Vluchtelingen in de Noordwijk wordt vanaf heden uitgebreid met een nieuwe optie: een bezoek aan de sociaal-artistieke organisatie Globe Aroma.

Educatief Medewerk(st)er (halftijds GESCO bachelor – vervangingscontract)

School Zonder Racisme is een educatieve organisatie die werkt aan vooroordelenbestrijding en antiracistische vorming binnen de onderwijssector. Het beoogt de vorming van jongeren om, ongeacht hun afkomst, goed te functioneren in een samenleving die gekenmerkt is door een grote etnische, culturele en sociale diversiteit. Hiervoor wordt de methodiek van het ervaringsgericht leren toegepast.

BeverZaken: kwalitatief trajectmatig werken rond wereldburgerschap.

BeverZaken is een project van School Zonder Racisme dat leerkrachten en leerlingen wil motiveren om trajectmatig te werken rond wereldburgerschap.

Uitnodiging gratis projectdag interculturaliteit: educatieve comedy en workshop

Na 50 jaar migratie leven we toch nog vaak naast elkaar. Maar op school leven leerlingen van verschillende origine samen. Interculturaliteit is dan ook een belangrijk onderdeel van de ‘VOET’.

Abonneer op