Basisonderwijs

Vormingen in de klas (derde graad)

Fotomap ‘een kijk op de ander’

Mensen van verschillende origine vertellen aan de hand van foto’s hun levensverhaal. Via dit vooroordelenspel werken we rond positieve beeldvorming en diversiteit. De fotomap, met tal van didactische methodieken, is een goed hulpmiddel om vooroordelen en stereotypen bij kinderen te doorbreken.

Vorming à la carte

School Zonder Racisme bouwde intussen zijn kennis rond antiracistisch werk grondig uit. Voor het basisonderwijs staan wij klaar om rond verschillende thema’s, verwant aan wereldburgerschap, een vormingsaanbod samen te stellen. Contacteer ons gerust, wij helpen je graag verder.

Prijs

U betaalt per vorming € 100,00 + vervoersonkosten van onze vormingswerk(st)er. Als de vorming deel uitmaakt van een project of traject op school kan de school subsidies aanvragen bij Kleur Bekennen. School Zonder Racisme heeft de ervaring om scholen te ondersteunen bij het uitwerken van een project of traject. Voor meer informatie, neem een kijkje op deze website onder subsidies.

Duur

Elke vorming duurt 2 lesuren of 100 minuten. Deze tijd is ongeveer nodig om een optimale vorming te kunnen begeleiden. Indien er minder tijd beschikbaar is, kan er gekeken worden om een vorming op maat aan te bieden.

Annulatie

De annuleringsvergoedingen bedragen:

  • laatste 2 weken: 50 % van de totale som
  • laatste week: 75 % van de totale som

Subsidies

Voor het educatief aanbod van Jongeren Tegen Racisme zijn (bijna) altijd subsidies mogelijk.
Klik hier en ontdek welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Ook met vragen over subsidies kun je steeds bij ons terecht. We helpen je graag verder.