School Zonder Racisme in beweging

Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Daarom is het belangrijk dat jongeren zich bewust worden van het bestaan van andere waarden, normen, houdingen en beseffen dat er meer is dan onze eigen cultuur. Dit alles kan leiden tot een meer begripvolle samenleving. Daarom willen we met School Zonder Racisme uitwisselingen tussen scholen en organisaties stimuleren en ondersteunen.

In beweging