Leerkrachten

Vormingen

Effectief reageren op racistische uitspraken

(ook voor leerkrachten in spe)
Volgens sommigen bestaat racisme en discriminatie niet. Mensen die met beide voeten in de realiteit staan, zoals leerkrachten, vertellen ons helaas een ander verhaal.
Wanneer je geconfronteerd wordt met racistische uitspraken is het niet altijd makkelijk om hierop te reageren – zelfs voor ervaren rotten in het vak. Via deze workshop onderzoeken we het ontstaan van bepaalde opvattingen, vooroordelen en stereotypen. Vervolgens zoeken we naar manieren om hier effectief op te reageren. Behandelen van uit het leven gegrepen casussen, uitwisseling van elkaars ervaringen en dit alles aangevuld met tips van professionals die dagelijks rond deze thema’s werken. Verwacht je dus aan een doe-workshop pur sang!
Voor wie?
Voor alle leerkrachten én leerkrachten in spe die racisme en discriminatie erkennen als een probleem en hiermee concreet aan de slag willen gaan.

Vorming à la carte

Zit je met een specifieke vraag? Wil je inspelen op een bepaalde situatie die zich voordoet in je school of in de actualiteit? We zijn expert in verschillende thema’s waaronder bijvoorbeeld media en racisme of de geschiedenis van de migratie. We maken ook gebruik van meerdere methodieken (stellingenspelen, rollenspelen, cases,…) om voor voldoende variatie te zorgen.

Prijs

Voor een vorming vragen we € 100,00 + de vervoersonkosten van de vormingswerk(st)er. Als de vorming deel uitmaakt van een project of traject op school kan de school subsidies aanvragen bij Kleur Bekennen. School Zonder Racisme heeft de ervaring om scholen te ondersteunen bij het uitwerken van een project of traject. Voor meer informatie, neem een kijkje op deze website onder subsidies.

Duur van de vormingen

Elke vorming duurt 2 lesuren of 100 minuten. Deze tijd is ongeveer nodig om een optimale vorming te kunnen begeleiden. Indien er minder tijd beschikbaar is, kan er gekeken worden om een vorming op maat aan te bieden.

Annulatie

De annuleringsvergoedingen bedragen:

  • laatste 2 weken: 50 % van de totale som
  • laatste week: 75 % van de totale som