Welkom op School Zonder Racisme

School zonder Racisme vzw

SZR

... vormt leerlingen tot WERELDBURGERS met een open en solidaire houding;

... biedt workshops en dagprogramma’s op maat van het secundair onderwijs met als thema's: Migratie, Vluchtelingen en Interculturaliteit.

Gezocht: gemotiveerde externe Educatieve Medewerkers

Voor haar workshops en dagprogramma rond het thema 'vluchtelingen' in het secundair onderwijs zoekt School zonder Racisme externe educatieve medewerkers.

Geïnteresseerd?
Stuur onderstaand formulier naar katrien@schoolzonderracisme.be of naar School zonder Racisme, Hovenierstraat 82 1081 Brussel

Formulier

Lerarendag 10 februari 2017

De aanslagen van 22 maart herdenken?
Waarom en hoe?

Deze vragen vormden het uitgangspunt van de lerarendag van School zonder Racisme van 10 februari 2017.
De voormiddag bracht een goed evenwicht tussen het theoretische kader rond het radicaliseringsdebat met dr. Stijn Sieckelinck (Universiteit Utrecht) en een aantal ‘good practices’ anderzijds.
In de namiddag werden de deelnemers aan het werk gezet in workshops en kregen ze concrete tools mee om ook in ieders schoolspecifieke context aan de slag te gaan.

Vormingsaanbod religieuze identiteitsontwikkeling

CIET, Centrum voor Islamitische Educatie de Toekomst, ontwikkelde met steun van de Vlaamse overheid een vormingsaanbod rond de religieuze identiteitsontwikkeling van moslimjongeren.

Stereotiep Zwerfgoed, wat doen we ermee?

Een missiespaarpot aan de kassa, een vintage affiche met indianen op, stereotiepe stripfiguren, Zwarte Piet en de Noirauds… ORBIT vzw en School zonder Racisme vzw noemen deze voorwerpen 'zwerfgoed': erfgoed dat stereotiep is over andere culturen en dat soms nog ergens opduikt, bijvoorbeeld bij oma op zolder.

Subscribe to