Vorming voor leerkrachten

Leren samenleven in diversiteit doen we best met z’n allen. School zonder Racisme zet scholen op weg om burgerschap te verankeren. Samen tekenen we een project uit dat in de lijn ligt van de (nieuwe) eindtermen voor Marlies, Omar en Louis.
Een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en ze zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wil je van jouw school ook zo’n warme school maken? Dan staan we klaar met een project dat alle schoolniveaus in het vizier neemt.
Je vindt projectmatig werken belangrijk? Je wil er samen met een team voor gaan maar missen wat structuur of richting? De SCAN WBE zet jullie enthousiasme om in weldoordacht en efficiënt werken. Samen schrijven we een positief verhaal dat realistisch is én resultaten oplevert!
Op café, in de media of bij beleidsmakers hoor je straffe uitspraken. Maar kloppen ze ook? We illustreren de vorming met een boel cijfermateriaal, verhalen en alternatieve visies. Een vorming die diep durft vragen en niet snel tevreden is met een antwoord.
Alles start met visie. In deze workshop benoemen leerkrachten en directie hoe ze kijken naar diversiteit op school en in de klas.
In deze presentatie belichten we een Vlaams onderzoek (2017) dat aantoont dat scholen die oog hebben voor diversiteit, er beter in slagen om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verkleinen.
Deze workshop/intervisie voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.
Burgerschapseducatie gieten in prikkelende en leerzame trajecten? Doe de matrix!

Volg een traject en krijg het Gouden label