De SCAN BE

Je vindt projectmatig werken belangrijk? Je wil er samen met een team voor gaan maar jullie missen wat structuur of richting? De SCAN BE zet jullie enthousiasme om in weldoordacht en efficiënt werken. Samen schrijven we een positief verhaal dat realistisch is én resultaten oplevert!

scan

Inhoud

Samen met de directie en een representatief kernteam van leerkrachten:

Scannen we de school op haar burgerschapsgehalte
We hanteren hiervoor de typologie van actief burgerschap van Kavadias en De Hertogh en passen die toe op BE. De kwaliteitswijzer van de inspectie is daarbij onze leidraad.

Welk onderwijskundig belang hecht de school aan BE? In welke mate is BE verankerd in de schoolwerking? Hoe duurzaam zijn de initiatieven? …

Om tot de volgende stappen over te gaan, bekijken we eerst grondig de beslissingsstructuren van de school.

Wat zijn onze werkpunten? Welk tijdspad kunnen we hiervoor vrijmaken? En wie betrekken we daarbij?

Naargelang de resultaten van de scan kan de school beslissen om eerst met de leerkrachten aan de slag te gaan om op een stevige basis te vertrekken rond wereldburgerschapseducatie. Hiervoor heeft SZR twee workshops ontwikkeld (zie hieronder).

De scan kan ook aantonen dat de tijd en de geesten rijp zijn om een heuse projectwerking rond wereldburgerschapseducatie op te zetten.

Bij SZR heet die projectwerking: 'Project Burgerschap'


Update COVID 19:
We kunnen, rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen, deze vorming op de school komen begeleiden. Als de omstandigheden het niet toelaten en we niet naar je school kunnen komen, kunnen we deze vorming ook online aanbieden.  

Doelgroep
Directie
Leerkrachten
Aantal deelnemers
minimum 6 personen
Duur
2 uur
Methodiek
  • Korte oefening: wat (kunnen) we verstaan onder burgerschapseducatie?
  • De scan: in kleine groepjes nemen we het schoolbeleid en het –team, de leerlingenparticipatie en het domein communicatie onder de loep. Wat is hun burgerschapsgehalte? Op welke niveaus blinken we uit en waar is nog werk aan de winkel?
  • In groep trekken we conclusies en beslissen we samen waar we onze tanden willen inzetten
  • In kleine groepjes maken we een realistisch stappenplan.
Benodigdheden

tafels en stoelen, flipovervellen, computer met beamer

Prijs
prijs voor scholen: € 200 , prijs voor vormingsorganisaties, overheden,...: € 360 (+ vervoersonkosten van de vormingswerker)

Het is indrukwekkend te ervaren hoe deze evaluatietool erin slaagt op twee uur tijd een werkgroep wereldburgerschapseducatie inzicht te geven in de brede en smalle kanten van de wereldburgerschapscultuur op school. Op basis van een wetenschappelijk model, en daarbij professioneel aangestuurd door een sterke geïnspireerde begeleiding, komen de deelnemers als vanzelf tot hun WBE-uitdagingen op schoolniveau.

Bieze Van Wassenhoven
Verantwoordelijke pedagogie Kleur Bekennen
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante vormingen

Deze vorming/intervisie voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.

Volg een traject en krijg het Gouden label