Omgaan met diversiteit in de klas/op school

Diversiteit is een onmiskenbare realiteit geworden. In deze vorming bieden we de leerkracht en het schoolteam de tools aan om diversiteit op school en in de klas te kaderen, beter te begrijpen, en aan te wenden als positieve kracht.

diversity op school

Inhoud

Superdiversiteit, meervoudige identiteit, meerderheids- en minderheidsstress, …
Diversiteit is een complex gegeven. We navigeren de basisbegrippen, tonen aan hoe de schoolcultuur een invloed heeft op het welbevinden én de studieresultaten van jongeren met een andere socio-culturele achtergrond, en geven tips en tricks over hoe je kan reageren op discriminerende uitspraken.

Na deze vorming worden momenten waarop culturen dreigen te botsen plots leermomenten voor iedereen.

 

2 uur op maat: In overleg met de school kunnen we in gaan op bepaalde deelthema’s. 

Doelgroep
Leerkrachten
Studenten
Aantal deelnemers
Min. 8, max. 25
Duur
2 uur
Benodigdheden

Grote zaal, stoelen, computer met beamer en geluidsinstallatie, schrijfgerief

Prijs
€ 240
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante vormingen

Deze vorming/intervisie voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.
In deze presentatie belichten we een Vlaams onderzoek (2017) dat aantoont dat scholen die oog hebben voor diversiteit, er beter in slagen om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verkleinen.
In haar boek ‘Racisme: Over wonden veerkracht’ vraagt Naima Charkaoui zich af waarom er in het debat rond racisme zelden of nooit gepraat wordt over de ondersteuning van de slachtoffers. School zonder Racisme nam dit markante boek als leidraad voor deze workshop.

Volg een traject en krijg het Gouden label