Omgaan met diversiteit op school en in de klas

Diversiteit is een onmiskenbare realiteit geworden. Wij willen ervoor zorgen dat diversiteit gezien wordt als een kracht en dat momenten van conflict een leerkans worden. In deze interactieve workshop bieden we schoolteams de tools aan om diversiteit op school en in de klas te kaderen, beter te begrijpen, en aan te wenden als positieve kracht.

diversity op school

Inhoud

 

Wat is (super)diversiteit? Heeft iedereen een meervoudige identiteit? Waarom spreken we van zowel meerderheids- als minderheidsstress? Hoe speelt de schoolcultuur in op het welbevinden en de studieresultaten van jongeren met verschillende socio-culturele achtergronden? Hoe reageer je op discriminerende uitspraken? En hoe kan je ervoor zorgen dat momenten waarop culturen dreigen te botsen, leermomenten worden voor alle betrokkenen? 

Het zijn stuk voor stuk complexe vraagstukken waar we samen, op een interactieve manier een antwoord op proberen te zoeken. 

 

Doelgroep
Leerkrachten
Studenten
Aantal deelnemers
Min. 8, max. 25
Duur
2 uur
Methodiek

Vorming met PowerPoint afgewisseld met interactieve werkvormen en oefeningen waarbij de belangrijkste concepten van een superdiverse samenleving verduidelijkt worden. 

Formule 1:  

Op basis van een intakegesprek stellen we de inhoud van de basisworkshop samen afhankelijk van de noden en verwachtingen van de school. 

Formule 2: 

De basis workshop + een uitbreiding die focust op enkele aspecten van omgaan met diversiteit in de klas en op school die de school extra wil belichten. Inhoud overeen te komen in intakegesprek.   

 

Benodigdheden

Grote zaal, stoelen, computer met beamer en geluidsinstallatie, schrijfgerief

Prijs
Prijs € 400 (€30 korting voor scholen)
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante vormingen

Deze vorming/intervisie voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.
Scholen die oog hebben voor etnisch-culturele diversiteit slagen er beter in om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verminderen, zo blijkt uit Vlaams onderzoek (2017) . In deze vorming verdiepen we ons samen in het onderzoek en de praktische implicaties voor jouw school.
In haar boek ‘Racisme: Over wonden veerkracht’ vraagt Naima Charkaoui zich af waarom er in het debat rond racisme zelden of nooit gepraat wordt over de ondersteuning van de slachtoffers. Haar boek geeft inzicht in de micro- en macro kwetsuren van racisme. Daarnaast biedt het handvaten om slachtoffers van racisme beter te begrijpen en te ondersteunen. School zonder Racisme nam dit merkwaardig boek als leidraad voor deze workshop.

Volg een traject en krijg het Gouden label