Omgaan met meertaligheid

Deze vorming heeft als doelstelling de waardering voor meertaligheid te vergroten en de vaardigheden in het omgaan met meertaligheid in de klas te ontwikkelen.

omm

Inhoud

Een vorming over de kracht van taal, het omgaan met (eigen) vooroordelen over meertaligheid. Deze vorming heeft als doelstelling de waardering voor meertaligheid te vergroten en de vaardigheden in het omgaan met meertaligheid in de klas te ontwikkelen.

Gesteund op wetenschappelijk onderzoek weerleggen we enkele vooroordelen over meertaligheid. We bespreken concrete voorbeelden en leren hoe je als leerkracht kan omgaan met meertaligheid bij de leerlingen, hoe je meertaligheid als iets positiefs kan bekijken en kan gebruiken om de leerlingen beter te laten presteren.

Doelgroep
Leerkrachten
Studenten
Aantal deelnemers
min. 8 max. 25 deelnemers
Duur
2 uur
Methodiek

Vorming met PowerPoint. We maken gebruik van voorbeelden op film, doen een stellingenspel en bespreken verschillende casussen in kleine groepjes.

Benodigdheden

Grote zaal, stoelen, computer met beamer en geluidsinstallatie

Prijs
€ 270
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante vormingen

Deze vorming/intervisie voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.
In haar boek ‘Racisme: Over wonden veerkracht’ vraagt Naima Charkaoui zich af waarom er in het debat rond racisme zelden of nooit gepraat wordt over de ondersteuning van de slachtoffers. Haar boek geeft inzicht in de micro- en macro kwetsuren van racisme. Daarnaast biedt het handvaten om slachtoffers van racisme beter te begrijpen en te ondersteunen. School zonder Racisme nam dit merkwaardig boek als leidraad voor deze workshop.
Diversiteit is een onmiskenbare realiteit geworden. Wij willen ervoor zorgen dat diversiteit gezien wordt als een kracht en dat momenten van conflict een leerkans worden. In deze interactieve workshop bieden we schoolteams de tools aan om diversiteit op school en in de klas te kaderen, beter te begrijpen, en aan te wenden als positieve kracht.

Volg een traject en krijg het Gouden label