Omgaan met meertaligheid

Deze workshop heeft als doelstelling de waardering voor meertaligheid te vergroten en de vaardigheden in het omgaan met meertaligheid in de klas te ontwikkelen.

omm

Inhoud

Een workshop over de kracht van taal, het omgaan met (eigen) vooroordelen over meertaligheid. Deze workshop heeft als doelstelling de waardering voor meertaligheid te vergroten en de vaardigheden in het omgaan met meertaligheid in de klas te ontwikkelen.

Gesteund op wetenschappelijk onderzoek weerleggen we enkele vooroordelen over meertaligheid. We bespreken concrete voorbeelden en leren hoe je als leerkracht kan omgaan met meertaligheid bij de leerlingen, hoe je meertaligheid als iets positiefs kan bekijken en kan gebruiken om de leerlingen beter te laten presteren.

Doelgroep
Leerkrachten
Aantal deelnemers
min. 8 max. 25 deelnemers
Duur
2 uur
Methodiek

Vorming met PowerPoint. We maken gebruik van voorbeelden op film, doen een stellingenspel en bespreken verschillende casussen in kleine groepjes.

Benodigdheden

Grote zaal, stoelen, computer met beamer en geluidsinstallatie

Prijs
Voor scholen: € 200 (+ vervoersonkosten) Voor vormingsorganisaties, overheden, e.d.: € 360 (+ vervoersonkosten)
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante vormingen

Deze workshop/intervisie voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.
In haar boek ‘Racisme: Over wonden veerkracht’ vraagt Naima Charkaoui zich af waarom er in het debat rond racisme zelden of nooit gepraat wordt over de ondersteuning van de slachtoffers. School zonder Racisme nam dit markante boek als leidraad voor deze workshop.
Diversiteit is een onmiskenbare realiteit geworden. In deze workshop bieden we de leerkracht en het schoolteam de tools aan om diversiteit op school en in de klas te kaderen, beter te begrijpen, en aan te wenden als positieve kracht.

Volg een traject en krijg het Gouden label