Other Talk

Other Talk wil mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegenhouden. Om dat doel te bereiken gaat Other Talk het gesprek aan in drie domeinen: het onderwijs, het middenveld en de media.

ot

OTHER TALK?

Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met als doel nuance in het gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen te brengen. Other Talk wil mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegenhouden. Om dat doel te bereiken gaat Other Talk het gesprek aan in drie domeinen: het onderwijs, het middenveld en de media.

Meer info over het volledige project vind je op www.11.be/othertalk 

SCHOOL PROJECTS?

School zonder Racisme vzw zoekt 15 Vlaamse en Brusselse scholen om gratis mee in te stappen in een éénjarig traject rond beeldvorming en migratie.

Het traject is gericht op de eerste drie jaren van het secundair onderwijs, omdat er zo ook aansluiting kan worden gezocht bij de nieuwe eindtermen rond burgerschap.

We zoeken zowel A-stroom, B-stroom, BSO- , TSO-, ASO-, als KSO-scholen.

Aan dit traject wordt ook een impactmeting gekoppeld: We gaan na wat de effectieve impact van de trajecten is op de leerlingen en het schoolteam, en welke interventies het best werken in welke context. De resultaten hiervan zullen beschikbaar worden gemaakt in een rapport dat ook wordt gedeeld met de deelnemende scholen.

Het traject is intensief, dus wij verwachten van de kandidaat-scholen een zeker engagement.

Hieronder beschrijven we de verschillende stappen in het traject:

VOORBEREIDING: INTAKE

Iedere kandidaatschool krijgt een intakegesprek met een pedagogisch ondersteuner van School zonder Racisme. Daarin peilen we naar de motivatie, capaciteit, en verwachtingen van de school, en kijken we al een eerste maal naar wat er reeds gebeurt op school rond deze thema’s. Vanuit deze intakegesprekken maakt School zonder Racisme een selectie. Deze voorbereiding gebeurt nog dit schooljaar.

STAP 1: BEVRAGING EN NULMETING

In september 2021 gaan we van start met het eigenlijke traject.

We bevragen eerst de leerlingen en het schoolteam via enquêtes. Deze bevraging heeft 2 doelen:

  1. De specifieke noden en opportuniteiten van de school helpen bepalen.
  2. Een nulmeting voor de impactmeting.

STAP 2: WORKSHOP ACTIEPLAN

Op basis van de bevraging organiseren we een workshop met leerkrachten en leerlingen om het programma van het traject samen te bepalen. Daarbij kan de deelnemende school beroep doen op tal van interventies uit onze toolbox. Ten eerste zorgt deze workshop ervoor dat het programma aangepast is aan de specifieke noden en opportuniteiten van de school. Ten tweede zal het project hierdoor breder gedragen worden door zowel het schoolteam als de leerlingen.

STAP 3: INTERVENTIES EN FOCUSGROEPEN

De interventies zijn steeds georganiseerd rond 3 grote thema’s:

  1. Kennis van migratie
  2. Ontmoeting met migranten
  3. Mediawijsheid rond migratie

De interventies nemen verschillende vormen aan: van lespakketten, workshops, tot daguitstappen.

Doorheen het traject organiseren we in het kader van de impactmeting ook 3 focusgroepen met de leerlingen en leerkrachten. Zo kunnen we duidelijk monitoren hoe het traject de attitudes en denkpatronen van de deelnemers ten opzicht van migratie beïnvloedt.

STAP 4: EINDMETING EN EVALUATIE

Op het einde van het schooljaar voeren we via enquêtes een eindmeting uit voor de impactmeting, en evalueren we samen met de school het traject.

 

INTERESSE?

Ben je geïnteresseerd om met jouw school deel te nemen aan dit project? Vul dan dit Google formulier in, en wij contacteren je zo snel mogelijk voor een intakegesprek!

Heb je nog vragen? Stuur dan naar arne@schoolzonderracisme.be

 

Doelgroep
Directie
Leerkrachten

Volg een traject en krijg het Gouden label