Project ‘Interculturele Schoolcultuur’

Elke school heeft een eigen methode in het omgaan met diversiteit. Maar uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde: een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en ze zich maximaal kunnen ontwikkelen.

schoolcultuur

Werken aan een schoolcultuur die diversiteit erkent en omarmt

Met dit project wil School zonder Racisme scholen ondersteunen om samen de transitie te maken naar een meer interculturele schoolcultuur. Want zo’n schoolcultuur zorgt voor betere resultaten, een kleinere prestatiekloof en leerlingen die zich meer thuis voelen op school.
 

Het project in een notendop

Stap 1: Overzicht

Aan de hand van een korte maar gerichte bevraging bij leerkrachten, leerlingen en hun ouders brengen we de huidige schoolcultuur in kaart. Jullie nemen 5 belangrijke domeinen onder de loep: samen leren, participatie, taal, identiteit en samen leven. Het resultaat is een brede en verdiepende kijk van hoe jullie de schoolcultuur beleven.

Stap 2: Inzicht

In een workshop brengen we een divers team samen van leerkrachten, directie, leerlingen en hun ouders en belichten we de resultaten van de bevraging (stap 1). Dat overzicht van hoe iedereen de schoolcultuur ervaart, brengt inzicht: hoe kijkt de school naar diversiteit en hoe gaat ze ermee om? En wat vertelt recent Vlaams onderzoek? Tot slot kiest het team één van de domeinen waar ze enthousiasme voelen om mee aan de slag te gaan richting een meer interculturele schoolcultuur.

Stap 3: Actie

School zonder Racisme, Democratische Dialoog en andere partners staan klaar met een Toolbox van werkvormen, good practices en workshops om de school te ondersteunen in hun gekozen domein. We steken de handen uit de mouwen en vertalen inzichten naar de praktijk. We geloven dat een interculturele schoolcultuur een werkwoord is die leerkrachten én leerlingen moeten voelen.

Stap 4: Waar staan we?

Na een jaar maakt de school een stand van zaken op. We werpen een blik op het afgelegde traject, de positieve ervaringen en de knelpunten en kijken over het muurtje naar volgend schooljaar.

Tijdens heel dit traject houdt School zonder Racisme de vinger aan de pols en kan de school bij haar terecht met haar vragen.

Na dit eerste jaar is de basis om te werken aan een interculturele schoolcultuur gelegd en heeft de school de tools in handen om deze visie duurzaam in te bedden in de identiteit van de school.

Het project ‘Interculturele Schoolcultuur’ is een gezamenlijk project van

  • School zonder Racisme vzw

  •  De drie koepels van ouderverenigingen (VCOV, GO! Ouders en KOOGO)

  • De Vlaamse Scholierenkoepel
  •  Democratische Dialoog (Erasmus Hogeschool Brussel)

Dr. Jozefien De Leersnyder (Assistant Professor Sociale en Culturele Psychologie, Universiteit van Amsterdam) zorgt voor de wetenschappelijke ondersteuning.

samen

 

Doelgroep
Directie
Leerkrachten
Aantal deelnemers
onbeperkt
Duur
Een volledig schooljaar + opstartfase van jaar 2
Prijs
€ 2500

Verwante vormingen

Je vindt projectmatig werken belangrijk? Je wil er samen met een team voor gaan maar jullie missen wat structuur of richting? De SCAN BE zet jullie enthousiasme om in weldoordacht en efficiënt werken. Samen schrijven we een positief verhaal dat realistisch is én resultaten oplevert!
In deze presentatie belichten we een Vlaams onderzoek (2017) dat aantoont dat scholen die oog hebben voor diversiteit, er beter in slagen om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verkleinen.
Leren samenleven in diversiteit doen we best met z’n allen. School zonder Racisme zet scholen op weg om burgerschap te verankeren. Samen tekenen we een project uit dat in de lijn ligt van de (nieuwe) eindtermen voor Marlies, Omar en Louis.

Volg een traject en krijg het Gouden label