Racisme verwondt

In haar boek ‘Racisme: Over wonden veerkracht’ vraagt Naima Charkaoui zich af waarom er in het debat rond racisme zelden of nooit gepraat wordt over de ondersteuning van de slachtoffers. School zonder Racisme nam dit markante boek als leidraad voor deze workshop.

micro

Inhoud

Vrouwen die hun handtas dichter tegen zich aantrekken als je de bus opstapt. Leerkrachten die op basis van je huidskleur veronderstellen dat je moslim bent.
Uitspraken als "Elke cultuur is anders. Bij Karim thuis bijvoorbeeld eten ze op de grond" en "Goed kunnen dansen, dat hebben Afrikanen zoals jij in het bloed".
Hoewel niet altijd slecht bedoeld, kunnen al deze voorvallen diepe wonden slaan.

Jongeren met een migratieachtergrond ondervinden geregeld zichtbare discriminatie, maar ook meer onzichtbare vormen, zoals microkwetsuren en stereotypen, kunnen diep snijden.

In deze vorming trachten we ons in te leven in hoe het voelt om slachtoffer te worden van stereotypen, vooroordelen, discriminatie en racisme.
We kaderen mogelijke reacties op, en psycho-emotionele gevolgen van racisme. Van daaruit ontdekken we samen wat we kunnen doen om slachtoffers beter te ondersteunen en weerbaar te maken.


Update COVID 19:
We kunnen, rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen, deze vorming op de school komen begeleiden. Als de omstandigheden het niet toelaten en we niet naar je school kunnen komen, kunnen we deze vorming ook online aanbieden.  

Doelgroep
Leerkrachten
Studenten
Aantal deelnemers
min. 8 max. 25 deelnemers
Duur
3 uur
Benodigdheden

Verplaatsbare tafels – beamer – laptop

Prijs
€ 360
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante vormingen

Deze vorming/intervisie voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.
In deze presentatie belichten we een Vlaams onderzoek (2017) dat aantoont dat scholen die oog hebben voor diversiteit, er beter in slagen om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verkleinen.
Diversiteit is een onmiskenbare realiteit geworden. In deze vorming bieden we de leerkracht en het schoolteam de tools aan om diversiteit op school en in de klas te kaderen, beter te begrijpen, en aan te wenden als positieve kracht.

Volg een traject en krijg het Gouden label