Zicht op visie

Alles start met visie. In deze workshop benoemen leerkrachten en directie hoe ze kijken naar diversiteit op school en in de klas.

zicht op visie

Inhoud

We reflecteren over hoe omgaan met diversiteit en bekennen kleur aan de hand van de verschillende brillen van kijken naar diversiteit. Het doel van de workshop is komen tot een gezamenlijke visie op diversiteit, die vertrekt vanuit de praktijk en gedragen kan worden door de volledige school.

Voor deze workshop is de aanwezigheid van de directie een vereiste.

Doelgroep
Directie
Leerkrachten
Aantal deelnemers
Min. 12, max. 25 deelnemers.
Duur
3 uur, want visieontwikkeling vraagt tijd en dan zijn 3 uur een minimum.
Methodiek

Voorbereiding: alle deelnemers krijgen tijdig een document doorgestuurd. We vragen om dit op voorhand door te nemen (30 min.).

Tijdens de workshop:

  • Kleur bekennen aan de hand van de verschillende brillen van kijken naar diversiteit
  • Deelnemers reflecteren individueel en in groep(jes) over kijken naar diversiteit aan de hand van de letters van het alfabet. Deze werkvorm omvat vier etappes. In de laatste etappe komen we tot een gezamenlijk verhaal van kijken naar diversiteit.

Na de workshop: de (eind)redactie van de visietekst gebeurt door de school. School zonder Racisme zorgt voor ondersteuning: grondig nalezen van de tekst en formuleren van feedback.

Benodigdheden

Tafels en stoelen, flipovervellen, computer met beamer.

Prijs
prijs voor scholen: € 300, prijs voor vormingsorganisaties, overheden,...: € 540(+ vervoersonkosten van de vormingswerker)
Kernwoorden

Het was een boeiende, interactieve workshop die motiverend werkte.

Christel Van Thillo
Leerkracht van Mariagaarde Westmalle
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante vormingen

Deze workshop/intervisie voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.
Je vindt projectmatig werken belangrijk? Je wil er samen met een team voor gaan maar jullie missen wat structuur of richting? De SCAN BE zet jullie enthousiasme om in weldoordacht en efficiënt werken. Samen schrijven we een positief verhaal dat realistisch is én resultaten oplevert!
Op café, in de media of bij beleidsmakers hoor je straffe uitspraken. Maar kloppen ze ook? We illustreren de vorming met een boel cijfermateriaal, verhalen en alternatieve visies. Een vorming die diep durft vragen en niet snel tevreden is met een antwoord.

Volg een traject en krijg het Gouden label