Workshop in de klas

Bordspel: Op de vlucht 1e & 2e graad

Werken rond thema vluchten in de 1ste en 2de graad klinkt behoorlijk zwaar en complex. Met het interactieve bordspel op de vlucht, worden leerlingen op een laagdrempelige manier aan het denken gezet. In een interactieve nabespreking kunnen ze al hun vragen kwijt.

vluchtspel 1e & 2de graad

Inhoud

De klas wordt gesplitst in kleine groepjes. Vanaf nu is ieder groepje een familie op de vlucht. Bestemming: België.

Aan de hand van allerlei denk- en doe-opdrachten zullen de leerlingen aan den lijve ondervinden welke hindernissen en gevaren personen op de vlucht kunnen tegenkomen. De opdrachten in het spel zijn zeer gevarieerd en sluiten aan bij verschillende schoolvakken zoals Nederlands, Geschiedenis, Aardrijkskunde etc.

Verder zijn er enkele ludieke opdrachten voorzien die het thema makkelijker verteerbaar maken waardoor de leerlingen zich sneller openstellen.

Na het spel volgt er een nabespreking waar er ruimte is voor verdieping, reflectie en dialoog. Hierbij vertrekken we zoveel mogelijk vanuit de ervaringen van de leerlingen. We komen in groep terug op enkele denkoefeningen die in het spel aan bod kwamen en nemen de tijd om er wat langer bij stil te staan. Op deze manier wordt het spel sterker verweven met de nabespreking en kunnen we meer vertrekken vanuit de bevindingen van de leerlingen.

Ook goed om weten. We willen de leerlingen niet overstelpen met complexe theorie. De focus ligt op kennismaking met het thema vluchten vanuit de geleefde ervaring van personen op de vlucht. Het aanwakkeren van empathie staat hierbij centraal.

Wat als jij op de vlucht moest slaan?

In samenwerking met vluchtelingenwerk

Doelgroep
Eerste graad secundair onderwijs
Tweede graad secundair onderwijs
Aantal deelnemers
Min 8, max 25 deelnemers.
Duur
2 lesuren
Methodiek

Spel met allerlei denk- en doe-opdrachten, gevolgd door een interactieve nabespreking waarbij we zoveel mogelijk willen vertrekken vanuit de ervaringen en bevindingen van de leerlingen.

Benodigdheden

Bij voorkeur een groot klaslokaal met tafels (banken) en stoelen. Voor de nabespreking kan een computer met beamer een meerwaarde zijn, maar het kan zeker ook zonder.

Prijs
Prijs €290
Kernwoorden
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante modules

Ontmoeting

Look alike is een ontmoetingsmoment tussen leerlingen uit het OKAN onderwijs en leerlingen uit het reguliere onderwijs. We gaan op zoek naar gelijkenissen en raakpunten tussen de leerlingen.

Ontmoeting

Tijdens deze ontmoeting maken de leerlingen kennis met één van onze vrijwilligers die zelf een vluchtverhaal heeft. Onze vrijwilliger gaat met je leerlingen in gesprek en geeft zo een gezicht en een stem aan het thema vluchten.

Dagprogramma

Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? .... Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.

Volg een traject en krijg het Gouden label