Dagprogramma

Brussel Anders Bekeken: Samenleven in diversiteit

Met dit dagprogramma nemen de leerlingen een duik in het multiculturele Molenbeek. We moedigen hen aan om vanuit de eigen ervaring een mening te vormen (of bij te sturen) over thema’s als de islam, diversiteit en de multiculturele samenleving.

diversiteit

Programma

We starten de dag met een interactieve zoektocht.
Met behulp van tablets spelen de leerlingen een spel in de wijk. Doorheen dit interactieve spel maken ze kennis met Molenbeek, de bewoners en de organisaties die er actief zijn.

We verwerken al die opgedane ervaringen en informatie in een debat met de leerlingen. Dit debat wordt ondersteund en gestuurd door middel van korte filmfragmenten waarin Molenbekenaren(leeftijdsgenoten, een schepen, de politiecommissaris, huismoeders, een huisdokter, enz.) in interviewvorm aan het woord komen. Op deze manier krijgt ook de buurt een stem in het debat!

 

 

In Molenbeek

In molenbeek

Voor een goede voorbereiding of degelijke nabespreking kan je je laten inspireren door ‘In Molenbeek’ van Hans Vandecandelaere.

In dit boek brengt de auteur een verhaal over het mozaïek en de dynamiek van culturen, religies, veiligheid, trendy kanaalherbestemming, sluikstort, onderwijs, nieuwe Vlaamse migranten, armoede ...
Meer info

Eindtermen
socioculturele samenleving
socio-economische samenleving
maatschappelijke structuren en mechanismen herkennen
oriëntatievermogen
Doelgroep
Tweede graad secundair onderwijs
Derde graad secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Aantal deelnemers
min. 8 max. 25 deelnemers
Duur
een halve dag
Methodiek

interactieve zoektocht met behulp van tablets in Molenbeek, debat d.m.v. korte opgenomen interviews met inwoners van Molenbeek

Benodigdheden

 

Prijs
€ 230
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante modules

Dagprogramma

Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? .... Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.

Volg een traject en krijg het Gouden label