Dagprogramma

Brussel Anders Bekeken: Vluchtelingen

Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? .... Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.

Klein Kasteeltje

Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een kennismaking met de twee belangrijkste instanties voor vluchtelingen, nl. de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen
 2. Vervolgens zetten we onze tocht verder om een bezoek te brengen aan de Begijnhofkerk. Deze kerk is een begrip in Brussel daar hij al meermaals, met steun van de pastoor, bezet is geweest door (uitgeprocedeerde) Afghaanse vluchtelingen. 
 3. Vanuit de Begijnhofkerk start de zoektocht. Tijdens de tocht leren de leerlingen/studenten verschillende organisaties kennen, zoals Meeting vzwBon vzwFoyer vzw en het Klein Kasteeltje waar vluchtelingen terecht kunnen voor ondersteuning, vorming, inburgeringcursussen of gewoon als ontmoetingsplaats om tot rust te komen en een babbeltje te slaan.
  Bedoeling van de zoektocht is dat de leerlingen/studenten hun stoute schoenen aantrekken en zelfstandig aankloppen bij de verschillende organisaties.
 4. middagpauze 
 5. Na de middagpauze volgt een getuigenis van een vluchteling. We maken kennis met iemand die naar België is gevlucht. De meeste mensen die willen getuigen, hebben uiteindelijk de toestemming gekregen om in ons land legaal te mogen verblijven.

  Via deze getuigenis willen we de vluchtelingenproblematiek een gezicht geven
  De vluchtelingenproblematiek is vaak een ver-van-ons-bedshow. We verschuilen ons achter bepaalde ‘feiten’ en argumenten die we oppikken in de media of via onze vriendenkring. Deze getuigenis, die vaak emotioneel en aangrijpend is, zorgt ervoor dat de vluchtelingenproblematiek dicht op hun vel komt...
  De leerlingen/studenten krijgen de kans om vragen te stellen aan de vluchteling. De getuigenis duurt ongeveer 1uur.
  De getuigenis is meestal in het Engels (of het Frans).

 6. Een (korte) nabespreking – de getuigenis is vaak sterk en beklijvend waardoor het een ideaal moment is om af te ronden.

In samenwerking met vluchtelingenwerk

Eindtermen
politiek-juridische samenleving
socioculturele samenleving
socio-economische samenleving
Doelgroep
Tweede graad secundair onderwijs
Derde graad secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Aantal deelnemers
min. 8 max. 25 deelnemers
Duur
een hele dag (kan indien nodig ingekort worden)
Methodiek

interactieve tocht, zoektocht in kleine groepjes, getuigenis van een vluchteling en nabespreking

Benodigdheden

Het atheneum Heist heeft voor deze BAB een voorbereidende bundel gemaakt die we graag met jullie delen.

Prijs
Hele dag € 320 (halve dag € 230)
Infofiche
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante modules

Workshop in de klas

Werken rond de vluchtelingenthematiek in de 1ste en 2de graad klinkt behoorlijk zwaar en complex. Vandaar dat we bewust kiezen voor een spel waarin de leerlingen in de schoenen komen te staan van een vluchteling.

Ontmoeting

Tijdens deze ontmoeting maken de leerlingen/studenten kennis met iemand die naar België is gevlucht. Via deze getuigenis willen we de vluchtelingen- thematiek een gezicht geven.

Volg een traject en krijg het Gouden label