Ontmoeting

Café Coloré

Café Coloré is een bijzonder ontmoetingsmoment waarop studenten kennismaken met inburgeraars of cursisten Nederlands NT2.

café coloré

Inhoud

Dit initiatief wil bruggen slaan tussen mensen van diverse culturen, landen en sociaal-economische achtergrond. We willen ervoor zorgen dat leerlingen begrijpen dat de superdiverse samenleving een feit is en dat we op een begripvolle manier moeten leren samenleven.

Deze activiteit wil hier een aanzet toe zijn. Door middel van verschillende methodieken leren de deelnemers elkaar en elkaars leefwereld kennen. Dit is een eerste en belangrijke stap naar begripvol samenleven. Het is een eye-opener voor zowel de scholieren als cursisten.
Doorheen de activiteit is het tot stand brengen van een dialoog over normen een waarden en het wegwerken van vooroordelen ten opzichte van de ander de rode draad.

De deelnemers worden zich bewust van andere visies, manieren van leven en leren deze als gelijk beschouwen en respecteren. Dit is broodnodig voor de toekomst.
De toekomst waarin de diversiteit enkel nog groter zal worden en niet enkel een realiteit zal blijven in de grootsteden maar zal doorsijpelen naar het hele land.

Eindtermen
sociorelationele ontwikkeling
socioculturele ontwikkeling
Doelgroep
Derde graad secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Aantal deelnemers
(daar één volledige groep bestaat uit ong. 15 cursisten en max. 15 scholieren, vragen we aan de school om grote klassen op te splitsen om de kwaliteit van het leerproces te waarborgen; contacteer ons gerust met vragen hieromtrent)
Duur
3 uren
Methodiek
  • enkele laagdrempelige ijsbrekers om de groep op te warmen
  • 'speeddate' tussen de studenten en de inburgeraars
  • spel in kleine gemengde (studenten en cursisten Nederlands) groepjes. Aan de hand van het samen vervullen van opdrachten en bespreken van stellingen leert men elkaar beter kennen. (zeer diverse thema's: relaties, culturen, opvoeding, gezin, multiculturele samenleving, geloof, gender etc.)
  • een conclusie
  • een korte interactieve evaluatie met de studenten om terug te blikken op Café Coloré
Benodigdheden

 

Prijs
€ 310

De gesprekken waren anders dan verwacht, in de positieve zin. Zoiets geeft je wel een andere kijk op het leven.

Joris
leerling 6de humane wetenschappen
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante modules

Ontmoeting

Look alike is een ontmoetingsmoment tussen leerlingen uit het OKAN onderwijs en leerlingen uit het reguliere onderwijs. We gaan op zoek naar gelijkenissen en raakpunten tussen de leerlingen.

Volg een traject en krijg het Gouden label