Ontmoeting

Getuigenis van een vluchteling

Tijdens deze ontmoeting maken de leerlingen/studenten kennis met iemand die naar België is gevlucht. Via deze getuigenis willen we de vluchtelingen- thematiek een gezicht geven.

getuigenis

Inhoud

Onze ervaring leert ons dat een getuigenis van vluchteling een grote impact kan hebben op leerlingen/studenten. De vluchtelingenproblematiek is vaak een ver-van-ons-bedshow. We verschuilen ons achter bepaalde ‘feiten’ en argumenten die we oppikken in de media of via onze vriendenkring. Deze getuigenis, die vaak emotioneel en aangrijpend is, zorgt ervoor dat de vluchtelingenthematiek dicht op hun vel komt...

De leerlingen/studenten krijgen de kans om vragen te stellen aan de vluchteling.

De getuigenis is meestal in het Engels (of het Frans), recent hebben een aantal Nederlandstalige getuigen zich aangediend die wensen hun vluchtverhaal te delen.

Opgeletwe zijn van mening dat een getuigenis van een vluchteling steeds gekaderd moet worden in een groter (theoretisch) kader. Enkel op deze manier kan de getuigenis correcter geplaatst worden in de juiste context en willen we ook vermijden “te kort door de bocht te gaan”. Daarom kan een getuigenis enkel aangevraagd worden indien de school duidelijk en concreet kan aantonen dat ze intensief werken rond de vluchtelingenproblematiek OF als ze de getuigenis willen combineren met een van onze volgende educatieve programma’s: zie hieronder

In samenwerking met vluchtelingenwerk

Eindtermen
socioculturele samenleving
politiek-juridische samenleving
Doelgroep
Tweede graad secundair onderwijs
Derde graad secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Aantal deelnemers
min. 8 max. 25 deelnemers
Duur
2 (les)uren
Methodiek

getuigenis van een vluchteling

 

Benodigdheden

Een goede basiskennis Engels of Frans belangrijk. Sinds kort zijn er ook getuigen die in het Nederlands kunnen getuigen.

Prijs
€ 190
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante modules

Workshop in de klas

Werken rond de vluchtelingenthematiek in de 1ste en 2de graad klinkt behoorlijk zwaar en complex. Vandaar dat we bewust kiezen voor een spel waarin de leerlingen in de schoenen komen te staan van een vluchteling.

Dagprogramma

Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? .... Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.

Workshop in de klas

Met dit spel tonen we de complexiteit aan waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden. Jongeren én volwassenen gaan er soms maar al te vaak vanuit dat het allemaal profiteurs zijn die op het OCMW zitten. De realiteit is een stuk genuanceerder.

Volg een traject en krijg het Gouden label