Ontmoeting

Getuigenis van een vluchtverhaal

Tijdens deze ontmoeting maken de leerlingen kennis met één van onze vrijwilligers die zelf een vluchtverhaal heeft. Onze vrijwilliger gaat met je leerlingen in gesprek en geeft zo een gezicht en een stem aan het thema vluchten.

getuigenis

Inhoud

Onze ervaring leert ons dat een getuigenis van een vluchtverhaal een grote impact kan heeft op leerlingen. Het thema vluchten voor sommigen een een ver-van-ons-bedshow. We verschuilen ons achter bepaalde ‘feiten’ en argumenten die we oppikken in de media of via onze vriendenkring. Deze getuigenis, die vaak emotioneel en aangrijpend is, zorgt ervoor dat de vluchtelingenthematiek dicht op hun vel komt...

De leerlingen krijgen de kans om vragen te stellen aan onze vrijwilliger.

De getuigenis is meestal in het Engels, afhankelijk van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers kan deze ook in het Frans of Nederlands doorgaan. 

Opgeletwe zijn van mening dat een getuigenis van een vluchtverhaal steeds gekaderd moet worden in een groter (theoretisch) kader. Enkel op deze manier kan de getuigenis correcter geplaatst worden in de juiste context en willen we ook vermijden “te kort door de bocht te gaan”. Daarom kan een getuigenis enkel aangevraagd worden indien de school duidelijk en concreet kan aantonen dat ze intensief werken rond het thema vluchten OF als ze de getuigenis willen combineren met een van onze volgende educatieve programma’s: zie hieronder

In samenwerking met vluchtelingenwerk

Eindtermen
socioculturele samenleving
politiek-juridische samenleving
Doelgroep
Tweede graad secundair onderwijs
Derde graad secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Aantal deelnemers
min. 8 max. 25 deelnemers
Duur
2 (les)uren
Methodiek

Getuigenis van een vluchtverhaal

 

Benodigdheden

Een goede basiskennis van de taal waarin onze vrijwilligers vertellen, Engels, Frans of Nederlands, afhankelijk van de bechikbaarheid van onze vrijwilligers. 

Prijs
€ 290
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante modules

Workshop in de klas

Werken rond thema vluchten in de 1ste en 2de graad klinkt behoorlijk zwaar en complex. Met het interactieve bordspel op de vlucht, worden leerlingen op een laagdrempelige manier aan het denken gezet. In een interactieve nabespreking kunnen ze al hun vragen kwijt.

Dagprogramma

Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? .... Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.

Workshop in de klas

In spelvorm leren leerlingen bij over de complexe realiteit waarmee personen op de vlucht geconfronteerd worden. Leerlingen ontdekken op welke drempels personen op de vlucht moeten kunnen stoten wanneer ze een nieuw leven bouwen in een onbekend land. Tijdens dit spel proberen we nuance te leggen in het gepolariseerde debat rond het thema vluchten in België. Leerlingen krijgen kennis aangereikt die hen kan helpen om later hun eigen mening over het thema te vormen.

Volg een traject en krijg het Gouden label