Dagprogramma

Komt goed!

Dit dagprogramma is een samenwerking van School zonder Racisme en comedian Erhan Demirci. Het programma is een combinatie van een komische voorstelling en een interactief stadsspel om Brussel in al haar diversiteit te ontdekken.

komt goed

Brussel hell hole?? Hell no!!

In de voorstelling KOMT GOED! neemt stand up comedian Erhan Demirci jullie mee op ontdekkingstocht naar het onbekende, soms ook het onbeminde. Kritisch, scherp maar altijd met positieve noot vertelt hij op hilarische wijze over zijn grote liefde: Brussel!

Na de middag is het aan de leerlingen zelf om Brussel in al haar diversiteit te ontdekken. Via interactieve opdrachten met tablets gaan ze in kleine groepen op stap in vier bijzondere Brusselse buurten: de Marollen, de Matongé-wijk, Molenbeek en de Europese wijk. Op het einde van de dag leggen de verschillende groepjes samen wat ze over Brussel en haar verscheidenheid te weten gekomen zijn.

Er wordt materiaal van 1 lesuur voorzien om de uitstap in te leiden in de klas. 

Ontdek de wereld, begin bij Brussel!

Mogelijk data zijn nog: 

4 + 5 + 6 + 7 mei 2020

11 + 12 + 13 + 14 mei 2020

8 + 9 + 10 juni 2020

Doelgroep
Tweede graad secundair onderwijs
Derde graad secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Aantal deelnemers
Het programma wordt voorzien voor 4 klassen (±100 leerlingen). Indien jullie met minder dan 4 klassen komen, is een combinatie met een andere school mogelijk.
Duur
Hele dag
Methodiek

Komische voorstelling van Erhan Demirci over Brussel en haar vooroordelen en een interactieve zoektocht met behulp van tablets in 4 Brusselse buurten.

Prijs
€ 250 per klas
Kernwoorden
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante modules

Workshop in de klas

Globalisering lijkt een ver-van-mijn-bed-show. Bedrijven die wereldwijd handel drijven, mensen die migreren of zelfs op de vlucht slaan… wat heb ik daar nu mee te maken? Veel, zo blijkt.

Ontmoeting

Op elke school en in elke klas leven er vooroordelen over de verschillende onderwijsvormen. Organiseer daarom een Meet en Greet tussen klassen van diverse onderwijsvormen en werk zo impliciet aan die vooroordelen.

Dagprogramma

Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? .... Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.

Volg een traject en krijg het Gouden label