Pedagogisch materiaal

Migratie anders bekeken

Wat weten jouw leerlingen al over het thema vluchtelingen? Hoe verloopt zo’n asielprocedure eigenlijk in België? Waarom verlaten mensen hun geboortestreek? Hoe komen zij uiteindelijk in België terecht? Op deze vragen en meer ontdek je een antwoord in het online spel, Migratie Ander Bekeken.

migratieandersbekeken

Elke dag staan mensen in de rij om bescherming te vragen in België. In een interactief online spel leren jij en je leerlingen meer over het traject dat deze mensen moeten afleggen in België, over de redenen voor vertrek uit hun geboortestreek en de zware tocht hiernaartoe.  

Het spel begint met een klassikale quiz. Hier kan de leerkracht polsen naar de basiskennis van de leerlingen. De vragen zijn ook goede gespreksopeners. Aan de hand van bijgevoegde achtergrondinformatie kan jij als leerkracht een interessant en onderbouwd gesprek voeren met de leerlingen. 

Vervolgens spelen leerlingen individueel. Ze kruipen elke in de huid van een persoon met een vluchtverhaal en doorlopen de asielprocedure in België. Wie krijgt bescherming en wie niet? Wie krijgt de kans om een nieuw leven op te bouwen in België? Zal iemand teruggestuurd worden of verstopt diegene zich, zonder papieren in de marges van de Belgische samenleving? 

Op het einde van het spel kan je klassikaal enkele interviews bekeken van personen met een vluchtverhaal. Zij vertellen over hun ervaring en wat dat betekent voor hun levensloop.  

 

Eindtermen:  

Competentie burgerschap (1ste jaar, 2de graad) 

  • De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden. 

  • Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken.  

  • Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan.  

  • Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de moderne rechtsstaat. 

V.O.E.T (2de jaar, 2de graad en 3de graad) 

  • Stam 

  • Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid 

  • Context 2: mentale gezondheid 

  • Context 3: Sociorelationele ontwikkeling 

  • Context 7: Socioculturele samenleving 

Doelgroep
Eerste graad secundair onderwijs
Tweede graad secundair onderwijs
Aantal deelnemers
onbeperkt
Duur
2 lesuren
Methodiek

interactief online spel. Een combinatie van klasgesprek, individuele opdrachten en video-interviews.  

Benodigdheden

Beamer, computer voor leerkracht, computers/tablets/gsm’s voor leerlingen.

Prijs
Gratis

Verwante modules

Pedagogisch materiaal

Wat weten jouw leerlingen al over het thema vluchtelingen? Hoe verloopt zo’n asielprocedure eigenlijk in België? Waarom verlaten mensen hun geboortestreek? Hoe komen zij uiteindelijk in België terecht? Op deze vragen en meer ontdek je een antwoord in het online spel, Migratie Ander Bekeken.

Volg een traject en krijg het Gouden label