Workshop in de klas

Omgaan met racistische en discriminerende uitspraken

Deze workshop/intervisie omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.

hoe omgaan met

Inhoud

Volgens sommigen bestaan racisme en discriminatie niet. Mensen die met beide voeten in de realiteit staan, zoals leerkrachten, vertellen ons een ander verhaal. Als je geconfronteerd wordt met racistische of discriminerende uitspraken in de klas, is het niet altijd makkelijk om hierop te reageren – zelfs voor ervaren rotten in het vak.
 

Deze workshop zet sterk in op het omgaan met weerstand. Verwacht je dus aan een doe-workshop pur sang!

Doelgroep : in de eerste plaats voor alle leerkrachten (in spe) die racisme en discriminatie erkennen als een probleem en hiermee concreet aan de slag willen gaan.

Omdat we altijd op maat werken van de doelgroep is deze workshop ook geschikt voor studenten maatschappelijk werk, orthopedagogie,… of andere doelgroepen. We werken samen met jullie een workshop uit die vertrekt vanuit jullie verwachtingen.

Doelgroep
Hoger onderwijs
Aantal deelnemers
Min. 12, max. 25 deelnemers
Duur
2 lesuren
Methodiek
  • World Café: aan de slag in kleine groepen met casussen en praktische vragen
  • de conclusies/bevindingen van de verschillende casussen/praktische vragen worden besproken en verder onder de loep genomen met de volledige groep
  • aangevuld met tips van educatief medewerkers om concreet mee aan de slag te gaan
Benodigdheden

Tafels en stoelen, flipovervellen, computer met beamer.

Prijs
€ 200 + vervoersonkosten van de vormingswerker
Kernwoorden
Voorkeursdatums Volgorde
Voorkeursdatums (waarde 1)
Geef een aantal datums op in volgorde van voorkeur.
Korting

Verwante modules

Ontmoeting

Café Coloré is een bijzonder ontmoetingsmoment waarop studenten kennismaken met inburgeraars of cursisten Nederlands NT2.

Workshop in de klas

Op café, in de media of bij beleidsmakers hoor je soms straffe uitspraken. Maar kloppen ze ook?
Een vorming die diep durft vragen en niet snel tevreden is met een antwoord.

Workshop in de klas

In deze dynamische workshop leren jongeren bewust en kritisch omgaan met de media. Want mediawijs zijn, wat is dat?

Volg een traject en krijg het Gouden label