Tips

Beleidstips

Hoe voer je een actief diversiteitsbeleid waarin participatie een sleutelbegrip is om bottom-up processen te stimuleren?

tips beleid

Inhoud

  • Streef naar diversiteit binnen alle niveau’s van de school (ook binnen het lerarenkorps en directieteam). Dit is een belangrijk aandachtspunt om een stevig verankerde schoolvisie te realiseren.
  • Bouw een netwerkt uit en werk samen met organisaties die minderheden vertegenwoordigen.
  • Stel een diversiteits-coördinator aan op school.
  • Streef naar een divers samengestelde leerlingenraad
  • Streef naar een divers samengestelde ouderraad
  • Stem de inhoud van de schoolvisie en het schoolreglement af met de diversiteitscoördinator en bespreek de inhoud op de ouderraad en de leerlingenraad.
  • Werk een actieve Brede-School werking uit en organiseer samen projecten die aansluiten bij het interesseveld van alle leerlingen.
  • Evalueer de diversiteitsprojecten met het hele team en streef naar een structurele implementatie van geslaagde projecten.
  • Biedt vormingen aan en organiseer studiedagen rond cultuursensitief handelen.
  • Werk samen met stakeholders uit andere domeinen (sportclub…) en brugfiguren uit het sociale veld die leerlingen opvolgen na de schooltijd.


 

Volg een traject en krijg het Gouden label