Tools

De flair- test

Fair trade? “Dat is voor groene jongens!” En lessen over vluchtelingen? “Zijn er dan nog niet genoeg naar hier gekomen misschien?” Als je thema’s rond WBE aankaart bij je leerlingen en collega’s op school bots je soms op weerstanden. Hoe ga je daarmee om?

Bieze

Inhoud

De flair-test is laagdrempelig en bevat eenvoudige vragen met keuzemogelijkheden, zoals: waar koop je je kleren: bij de fairtrade-Nepalees? Bij Primark? In de kringloopwinkel? Elk keuzeantwoord heeft een kleur. Dat kan je aanschouwelijk maken met legoblokjes of ander materiaal.

Het voordeel is dat je geen oordeel uitspreekt over de keuzes van je leerlingen. Maar als ze torens bouwen met hun antwoordkleuren, dan merken ze dat iedereen verschilt. Dat kan het gesprek op gang brengen en werk je aan een bewustzijn rond bv. duurzaamheid of armoede en kan je langzaam de complexiteit van deze onderwerpen bespreken. Je kan dan ook een profiel van je klas maken.

"Samen met je leerlingen kan je nagaan of jullie duurzaam gedrag vertonen of niet. Het begin is speels, maar geleidelijk aan kan je nuanceren. Je krijgt ook een realistisch beeld van de ideeen die leven in de klas.”

Meer info

Volg een traject en krijg het Gouden label