Tips

In dialoog met ouders

Je kan de leeromgeving op school verrijken door de leerinhouden mede te stofferen met invullingen van ouders. Een voorwaarde hiervoor is de diversiteit bij ouders beter leren kennen : wat de ouders kunnen en interessant vinden, is richtinggevend. Op basis hiervan kan je zoeken naar openingen in het leerplan.

ouders

Breed observeren

Tracht zo breed mogelijk te kijken naar diversiteit onder ouders. Gebruik geen voorafgaande categorieën, laat je niet leiden door je eigen doelen en vermijd onmiddellijk te interpreteren.

Informeel 

Informele momenten gebruiken om na te gaan wat ouders bezighoudt: praat met de ouders tijdens het schoolfeest, tijdens de pauze op de ouderavond, tijdens het wachten na school tijdens huisbezoeken…

Koffiemoment

Richt voor de ouders een gezellige plaats in op school en zorg dat ze zich welkom voelen. Je kan deze plaats samen inrichten met de leerlingenraad en op regelmatige tijdstippen koffie en thee voorzien.

Peil naar het netwerk van ouders.

Doe dit eventueel samen met ouders, schoolopbouw- werkers, de leerlingenraad en andere betrokkenen.

Buurtwandeling

Samen informele activiteiten organiseren in de buurt is laagdrempelig en kan verbindend werken.

Moedergroep

De drempel tussen thuis en school is soms hoog en door moeders uit te nodigen om regelmatig in de school samen te komen kan je vragen aan de moeders om samen na te denken over interessante invalshoeken om de leerstof te verrijken.

Volg een traject en krijg het Gouden label