Training

Leerlabo cultuursensitiviteit en anderstalige nieuwkomers

Tijdens de leerlabo's anderstalige nieuwkomers krijg je de mogelijkheid je te verdiepen in een specifieke inhoud bij onderwijs aan anderstalige nieuwkomers.

ocbleer

Inhoud


Het leerlabo van Onderwijscentrum Brussel biedt een krachtige combinatie van theorie en praktijk. Vanuit theoretische kaders maak je samen de vertaalslag naar de klaswerking. Tijdens de leerlabo's anderstalige nieuwkomers krijg je de mogelijkheid je te verdiepen in een specifieke inhoud bij onderwijs aan anderstalige nieuwkomers.

In deze sessie verken je het belang van het bewust zijn van culturele aspecten bij jezelf en de anderstalige nieuwkomer. Je past deze inzichten nadien toe op de eigen aanpak in de klas en op school.

Voor dit leerlabo werkt Onderwijscentrum Brussel samen met het Agentschap integratie en inburgering.

 

Meer info

 

Volg een traject en krijg het Gouden label