Training

Project ‘Interculturele Schoolcultuur’

Een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wil je van jouw school ook zo’n warme school maken? Dan staan we klaar met een project dat alle schoolniveaus in het vizier neemt.

schoolcultuur

Werken aan een schoolcultuur die diversiteit erkent en omarmt

Het project in een notendop

 

Stap 1: Overzicht

Aan de hand van een korte maar gerichte bevraging bij leerkrachten, leerlingen en hun ouders brengen we de huidige schoolcultuur in kaart. Jullie nemen 5 belangrijke domeinen onder de loep: samen leren, participatie, taal, identiteit en samen leven. Het resultaat is een brede en verdiepende kijk van hoe jullie de schoolcultuur beleven.

Stap 2: Inzicht

In een workshop brengen we een divers team samen van leerkrachten, directie, leerlingen en hun ouders en belichten we de resultaten van de bevraging (stap 1). Dat overzicht van hoe iedereen de schoolcultuur ervaart, brengt inzicht: hoe kijkt de school naar diversiteit en hoe gaat ze ermee om? En wat vertelt recent Vlaams onderzoek? Tot slot kiest het team één van de domeinen waar ze enthousiasme voelen om mee aan de slag te gaan richting een meer interculturele schoolcultuur.

Stap 3: Actie

School zonder Racisme, Democratische Dialoog en andere partners staan klaar met een Toolbox van werkvormen, good practices en workshops om de school te ondersteunen in hun gekozen domein. We steken de handen uit de mouwen en vertalen inzichten naar de praktijk. We geloven dat een interculturele schoolcultuur een werkwoord is die leerkrachten én leerlingen moeten voelen.

Stap 4: Waar staan we?

Na een jaar maakt de school een stand van zaken op. We werpen een blik op het afgelegde traject, de positieve ervaringen en de knelpunten en kijken over het muurtje naar volgend schooljaar.

Tijdens heel dit traject houdt School zonder Racisme de vinger aan de pols en kan de school bij haar terecht met haar vragen.

 

Het project ‘Interculturele Schoolcultuur’ is een gezamenlijk project van

  • School zonder Racisme vzw

  •  De drie koepels van ouderverenigingen (VCOV, GO! Ouders en KOOGO)

  • De Vlaamse Scholierenkoepel
  •  Democratische Dialoog (Erasmus Hogeschool Brussel)

Dr. Jozefien De Leersnyder (Sociale en Culturele Psychologie, KULeuven) zorgt voor de wetenschappelijke ondersteuning.

samen
Bestanden

Volg een traject en krijg het Gouden label