Tools

Reageren op racistische uitspraken bij ouders

‘Haal die vod van je kop’ of ‘Dat kan je vriend niet zijn want hij is (g)een moslim’. Racistische reacties kan je ook bij ouders aan de schoolpoort tegenkomen. Soms leidt dat zelfs tot een slaande ruzie. Hoe reageer je als school op zo’n incident? “Wees duidelijk. En kies voor de dialoog”, zegt Cathy de Raes. Zij is projectmanager Basisonderwijs en Leerlingenbegeleiding bij de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO!.

Racistische uitspraken

Deze tips helpen leerkrachten in het omgaan met racistische uitspraken van ouders die bijvoorbeeld tijdens een oudercontact of aan de schoolpoort kunnen voorkomen.

1. Maak duidelijk dat deze uitspraken onaanvaardbaar zijn, vanuit je persoonlijke visie, vanuit het schoolreglement en vanuit grondwet.

2. Hou het incident zo klein mogelijk. Jongeren begrijpen niet altijd ten volle de context van dit soort incidenten en misschien hebben zij de opmerking zelfs niet gehoord

3. Nodig de ouder die de racistische uitspraak deed, uit voor een gesprek. Is er onlangs iets ingrijpends gebeurd in zijn leven dat het gedrag verklaart? Praat het incident niet goed, maar zorg ervoor dat de ouder zijn verhaal kan doen. Zo voelt hij zich gehoord.

4. Vat het pedagogisch project op een positieve manier samen: “Wij willen een veilige leeromgeving creëren voor alle kinderen – ook die van jou – waarin iedereen een plek krijgt, zich aanvaard voelt en niet wordt aangevallen op zijn identiteit. Daarom gaan we respectvol met mensen om, ongeacht onze persoonlijke tragedies – daar hebben de mensen die je nu aanvalt niets mee te maken.”

5. Maak duidelijk dat de ouder nog altijd welkom is in de school, zolang hij zich aan de regels houdt. Op die manier keur je het gedrag af, niet de persoon.

6. Betrek de ouders zelf bij het opstellen en naleven van een anti-racismebeleid.

7. Maak het beleid zichtbaar met beelden op school. (bijvoorbeeld posters of kunstwerken)

8. Moedig in het schoolreglement leerlingen en ouders aan om racistische incidenten te melden. Maar tref ook als schoolteam maatregelen. Stel samen een gedragscode op en denk een stappenplan uit.

Volg een traject en krijg het Gouden label