Toolbox voor scholen

Schoolbrede ondersteuning of hoe breng je je volledige school in beweging? Dit betekent gericht inzetten op de vijf rode draden van je schoolcultuur. Grasduin in onze Toolbox en vind de instrumenten die jou op weg zetten!     Ontdek onze trajecten

Samenleren

De school is ‘de plaats’ waar de wereld in al zijn diversiteit samenkomt. Maar op welke manier kunnen we deze diversiteit inzetten in het leerproces van jongeren en integreren binnen het lessenpakket? Hoe verruimen we hun blik en brengen we de wereld in de klas? Samen leren in diversiteit doet ons, als school of als leerkracht, reflecteren over hoe we kijken naar diversiteit. Welke psychologische mechanismen zoals stereotypering spelen op de achtergrond bij onze omgang met leerlingen? Hoe komt het dat we sommige (groepen) jongeren (on)bewust anders benaderen? In dit onderdeel presenteren we tools die onze interculturele competenties verfijnen.

Legende

 1. Tips.
  Welke aanbevelingen helpen ons op klasniveau, op beleidsniveau en in onze relatie met ouders om op een constructieve manier aan de slag te gaan.
 2. Tools.
  Onderstaande praktijkvoorbeelden bevatten handboeken, werkmethodes, oefeningen en voorbeeldprojecten die jou als leerkracht kunnen inspireren om hands-on mee aan de slag te gaan.
 3. Training.
  In deze rubriek wordt info gegeven over organisaties die scholen ondersteunen en nascholingen, vormingen en trainingstrajecten aanbieden.
 4. Contact.
  In deze rubriek vind je info en contactgegevens van onderzoekers en kenniscentra die leerkrachten en scholen ondersteunen.
 5. Literatuur.
  Hier vind je leestips en handboeken.
 6. Verhalen.
  Deze verhalen kunnen leerkrachten inspireren om zelf aan de slag te gaan en nieuwe ideeën te verkennen.

Volg een traject en krijg het Gouden label