Tools

Talensensibilisering : wegwijzer ‘Is die taal van ver of van hier’

De wegwijzer ‘Is die taal van ver of van hier’ geeft ons handvaten en praktijkvoorbeelden om op een constructieve manier aan de slag te gaan met taaldiversiteit in de klas.

is die taal van ver of van hier?

 

Talensensibilisering betekent dat je via creatieve methodieken kennismaakt met een veelheid aan aspecten van vreemde talen en dat je meertalige competenties leert ontwikkelen. Talensensibilisering maakt leerlingen ook gevoelig voor en bewust van het bestaan van een veelheid aan talen en van de verschillen daartussen.

Deze wegwijzer is bedoeld voor leerkrachten, coördinatoren en directies in het basisonderwijs en het secundair onderwijs die op hun school talensensibliserend willen werken in de klas en in het talenbeleid van de school.

Het boekje bevat een conceptueel kader, handzame tips, inspirerende praktijkvoorbeelden en referenties aan lesmaterialen.

Elke dag horen, spreken en lezen we verschillende talen en taalvariëteiten. Die meertalige realiteit weerspiegelt zich in onze scholen. Hoe leren we onze leerlingen met die taaldiversiteit omgaan en hoe kunnen we deze positief aanwenden op de klasvloer?

Dit boekje, de wegwijzer, is bedoeld voor leerkrachten, coördinatoren en directies die op hun school talensensibiliserend willen werken of meer inzicht willen krijgen in de sterke en minder sterke kanten van hun aanpak. Een vraag-antwoordmodel biedt een conceptueel kader voor een krachtige toepassing van talensensibilisering in de klas en voor de inpassing in een talenbeleid op school. Handzame tips, inspirerende praktijkvoorbeelden en referenties naar lesmaterialen geven inzicht in de kansen van talensensibilisering.

Deze publicatie kwam tot stand in het kader van de oproep voor praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), met de steun van de Vlaamse overheid. Onderzoekers van het Steunpunt Diversiteit & Leren en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO, KU Leuven) verzorgden deze publicatie.

Volg een traject en krijg het Gouden label