Tips

Tips and tricks om een constructieve relatie met alle ouders te ondersteunen

Wat kunnen we doen om een constructieve aanpak met ouders rond meervoudige identiteit en diversiteit binnen onze school te verankeren?

ouders

Werken aan een constructieve relatie met ouders doe je zo:

EE Werk aan inzicht over de achtergrond en thuissituatie van de leerlingen en probeer van daaruit het perspectief van ouders te begrijpen en openheid te creëren voor de visie van ouders op opvoeding en onderwijs, ook als deze anders is dan de visies die voor jou vertrouwd zijn.
nn

 

Een cultuursensitief beleid uitbouwen rond het bevorderen van ouderparticipatie en communicatie met de ouders is belangrijk om een goede relatie tussen de jongere en de school te verzekeren.

 

ro Motiveer het team en organiseer opleidingen om open te staan voor en om te gaan met verschillende visies van ouders op opvoeding en onderwijs, ook als deze anders is door de culturele achtergrond.
i

 

Werk aan een brug tussen de thuissituatie en de schoolsituatie door samen te werken met diverse externe organisaties.

 

Volg een traject en krijg het Gouden label