Tips

Tips and tricks voor het schoolbeleid

Deze aanbevelingen ondersteunen beleidsmakers om te bouwen aan een schoolvisie waar meertaligheid als troef wordt opgenomen.

tips beleid

7 tips voor het schoolbeleid

31   Meertaligheid als troef implementeren in de aanwervingsprocedure van de school. Benader meertaligheid als een talent, niet als een probleem.
61

 

Een beleid waarin de thuistalen een plaats krijgen, vereist een duidelijke communicatie: het doel is niet om minder Nederlands te spreken, maar beter Nederlands te leren door de thuistalen een plaats te geven.

 

111 Schoolreglement : beeldvorming rond meertaligheid nagaan (bv. wordt het spreken van de thuistaal verboden op de speelplaats?)
12

 

Talenbeleid: hoe integreer je een inclusieve visie op meertaligheid op jouw school? Het is belangrijk om een visie hierover uit te werken met het hele schoolteam.

 

91 Samenwerken met tolken om een optimale communicatie met de omgeving van de leerlingen na te streven
 
71

 

Ouders bij het meertalig beleid betrekken is een sterke meerwaarde.

 

101

Inzichten over de positieve aspecten van een meertalige aanpak delen met het schoolteam.
10 eenvoudige inzichten over meertaligheid vind je in de bijlage op deze pagina.

​​​​​

 

Volg een traject en krijg het Gouden label