Tips

Tips and tricks voor het schoolbeleid

Wat kunnen we doen op school- en beleidsniveau om een constructieve aanpak rond meervoudige identiteit en diversiteit binnen onze school te verankeren?

tips beleid

​​​​​​Tips op beleidsniveau

ww   

 

Schoolreglement: Zet in de schoolregels respect voor diversiteit centraal en vermeld expliciet dat discriminatie niet is toegestaan.

 

a   

Maak de leerlingen mede-eigenaar van de school en betrek hen bij de (opstelling van) schoolregels.

1   

 

Bouw samen met je team aan een duidelijke schoolvisie die leerlingen voorbereidt op het omgaan met diversiteit. 

 

ii   

Streef naar diversiteit binnen alle niveaus van de school (ook binnen het lerarenkorps en directieteam). Dit is een belangrijk aandachtspunt om een stevig verankerde schoolvisie te realiseren.

oo   

 

Stem je visie over diversiteit af op de schoolpopulatie.

 

QQ   

Besteed aandacht voor het bevorderen van verbondenheid tussen leerlingen onderling en de binding met de school. 

bb   

 

Organiseer schoolbrede gezamenlijke activiteiten waarmee verbondenheid en binding met de school wordt bevorderd. (bijvoorbeeld vieringen, feesten, sport- en/of culturele activiteiten).

 

b    Zet projecten op zodat de visie op diversiteit breed wordt gedragen door de hele school.
tt   

 

Organiseer professionaliseringsactiviteiten met het team om de culturele competenties te versterken.

 

j    Een open en positieve houding naar andere culturen en meertaligheid stimuleren kan je realiseren door inspirerende onderzoekers en experten uit te nodigen om good practices toe te lichten. Dit kan leerkrachten stimuleren om zelf aan de slag te gaan
v   

 

Besteed aandacht aan het bewustzijn van de eigen culturele percepties van het schoolteam.

 

l   

Werk samen met externe parters (brede school…).

Volg een traject en krijg het Gouden label