Tips

Tips and tricks voor het schoolbeleid

Wat kunnen we doen op beleidsniveau om een constructieve aanpak rond samen leren en wereldburgerschap binnen onze school te verankeren?

tips beleid

Verankering in schoolvisie & duidelijkheid van het kader

Heeft wereldburgerschapseducatie een plaats in de schoolvisie? Wordt er op schoolniveau geïnvesteerd in dialoogvaardigheden om cultuursensitieve thema’s op een constructieve manier te bespreken? Is er een inhoudelijk kader rond omgaan met diversiteit? Wordt er actief mee aan de slag gegaan en is het kader duidelijk voor iedereen?

Visie

De school heeft een gedragen visie over wereldburgerschapseducatie, de rol van dialoog en een inclusief diversiteitsbeleid. Alle actoren kennen deze visie en voelen zich hierbij betrokken.

Beleidsplan

De school heeft een jaarplan en langetermijnperspectief rond omgaan met diversiteit, wereldburgschapseducatie en verbindende dialoogvaardigheden.

Onderwijskundig belang & engagement

In welke mate vindt het team dat wereldburgerschapseducatie, dialoogvaardigheden en omgaan met diversiteit een belangrijke onderwijsopdracht is? Hoe vertaalt zich dit in de praktijk? En in welke mate wil en kan het schoolteam zich hiervoor engageren?

Professionalisering

In welke mate is er aandacht voor de professionalisering van leerkrachten inzake diversiteit, dialoog en wereldburgerschap? (Nascholing, intervisie, externe ondersteuning, beschikbaar materiaal, ...)

Strategieën

Is er één overkoepelende strategie uitgestippeld of is er eerder sprake van een optelsom van diverse initiatieven? Is er een gezamenlijk plan van aanpak?

Samenwerking & communicatie

Wordt samenwerking onder personeelsleden gestimuleerd? Is de communicatie hierover duidelijk?

Duurzaamheid

Hebben de genomen initiatieven een stevige inbedding in de schoolpraktijk? Of berusten ze op het engagement van enkelen?

Bereik

Wordt iedereen bereikt met de genomen initiatieven?

Participatie

Thema’s en acties worden op school gekozen met sterke participatie van alle betrokkenen, waarbij ieders rol en eigenheid in het leerproces gerespecteerd wordt.

 

 

Bestanden
lees meer1.34 MB

Volg een traject en krijg het Gouden label