Tips

Tips en tricks voor de leerkracht

Wat kunnen we doen op klasniveau om een constructieve aanpak rond meervoudige identiteit en diversiteit binnen onze school te verankeren?

tips

7 tips voor een constructieve aanpak rond meervoudige identiteit en diversiteit

w

 

Benader leerlingen als individuen, en niet als vertegenwoordigers van een cultuur of religie.

 

kk

Maak tijd en ruimte om moeilijke identiteitsvraagstukken bespreekbaar te maken.

I

 

Probeer je te verplaatsen in de ander. In elke klas zijn verschillende referentiekaders aanwezig. Als je je bewust bent van het eigen kader waardoor je naar de wereld kijkt, is het gemakkelijk om je te verplaatsen in het referentiekader van de ander.

 

DD

Basiskennis van verschillende achtergronden, culturen en/of levensbeschouwingen kan je inlevingsvermogen in de ander vergroten en de vertrouwensband versterken.

UU

 

Levensbeschouwing is geen no-go zone. Dialooggesprekken over levensbeschouwelijke diversiteit kan het begrip voor de ander versterken en een verbindend klasklimaat stimuleren.

 

P

Een nieuwsgierige open houding, belangstelling tonen, sensitief zijn en respect tonen voor de leerwereld van de jongere zorgt voor een aangenaam klasklimaat.
(Bijvoorbeeld : interesse en aandacht voor de verschillende rituelen en religieuze feestdagen van de jongeren kan heel verbindend werken.)

EE

 

Activiteiten organiseren en projecten opzetten waar de diverse leefwereld van de jongere een plaats krijgt, heeft ook een impact op het ‘thuisvoelen’ op school en in de klas.

 

Volg een traject en krijg het Gouden label