Tips

Tips en tricks voor de leerkracht

Wat kunnen we doen op klasniveau om een constructieve aanpak rond samen leren en wereldburgerschap binnen onze school te verankeren?

tips

Tips voor in de klas

w 

 

Ga op zoek naar een verbinding tussen het leermateriaal en de leefwereld van de jongere.

 

n 

Meerstemmige leerstof : Zorg ervoor dat er verschillende ‘stemmen’ een plaats krijgen als de leerstof besproken wordt. Je kan bijvoorbeeld een Perzische wetenschapper aan het woord laten of de visie van een Afrikaanse politicus integreren in het lessenpakket.

uu  

 

Schep ruimte voor de veelheid aan meningen die leven in een klas en op school.

 

i

Organiseer uitstappen, klasactiviteiten en projecten die een brug maken tussen het interesseveld van de jongere en de leerstof.

i

 

Wees zelf nieuwsgierig naar nieuwe contexten. Leren kan in 2 richtingen gaan: verhalen en kennis die leven bij de jongeren kan ook verrijkend zijn voor de leerkracht.

 

Volg een traject en krijg het Gouden label