Tips

Tips en tricks voor de leerkracht

Welke aanbevelingen helpen ons op klasniveau om een constructieve aanpak rond ‘samen leven in diversiteit’ te verankeren?

tips

Didactische tips 

lesmateriaal   

Screen lesmaterialen op hun diversiteitsgehalte.

verbinding   

 

Ga op zoek naar verbindingen tussen binnen- en buitenschoolse leerervaringen.

 

samenwerken   

Zorg voor variatie in de didactische praktijk. Betrek jongeren actief, laat hen samenwerkend leren en geef hen verantwoordelijkheden tijdens het leerproces.

gesprek   

 

Maak tijd en ruimte vrij voor spontaan en informeel leren en een informeel gesprek.

 

inbreng    Stimuleer de eigen inbreng van de jongere.

Meer lezen

Dialoogtips

Samen leren in diversiteit doet ons, als school of als leerkracht, ook reflecteren over hoe we kijken naar en omgaan met diversiteit. Welke mechanismen gaan onbewuste stigmatisering tegen, helpen de dialoog vooruit en werken aan een transitie naar een inclusiever klasklimaat dat gelijke kansen voor iedereen waarborgt.

binding    Focus op wat ons bindt als mens, niet enkel op de verschillen.
vetrouwen   

 

Straal vertrouwen uit. 

 

observeer    Observeer je klas goed: op welke manier ‘speelt’ het onderwerp? Wie zegt wat? Wie raakt dit het meest (of niet)? 
luister   

 

Toon respect door actief te luisteren. 

 

inleven    Stel je empathisch op. Leef je in door te kijken door de bril van de ander en probeer de ander te motiveren om dat ook te doen: ‘Kan je je voorstellen dat..’, ‘Is het zoals...’ 
motivatie achterhalen   

 

Probeer niet te snel te oordelen maar vraag door en ga op zoek naar de achterliggende motivatie van een uitspraak of gedrag waar je het niet mee eens bent.

 

let op    Let op voor overculturaliseren: niet elke handeling mag toegeschreven worden aan de culturele context van de jongere.

 

Meer lezen

Volg een traject en krijg het Gouden label