Tips

Tips en trics voor leerkrachten

Welke aanbevelingen helpen ons op klasniveau om een constructieve aanpak rond participatie te verankeren?

tips

Inhoud

  • Werk samen projecten uit met brugfiguren en sociale werkers.
  • Ga samen met je klas op bezoek in de jeugdhuizen van de jongere of andere organisaties die voor hen belangrijk zijn. Zo leer je de leefwereld van de jongeren beter kennen.
  • Werk samen projecten uit met de diversiteits-coördinator van de school.
  • Organiseer activiteiten en projecten waar de diverse leefwereld van de jongere een plaats krijgt. Dit heeft ook een impact op het ‘thuisvoelen’ op school en in de klas.
  • Maak het klasklimaat participatief : laat leerlingen mee beslissen over activiteiten, projecten en de lesthema’s.
  • Werk samen met collega’s naschoolse activiteiten uit en betrek de leerlingenraad en ouderraad hierbij.
  • Wees zelf nieuwsgierig naar nieuwe contexten. Leren kan in 2 richten gaan: verhalen en kennis die leven bij de jongeren kan ook verrijkend zijn voor de leerkracht.
  • Betrek de ouderraad bij activiteiten binnen- en buiten de school. 

Volg een traject en krijg het Gouden label