Tips

Tips om in gesprek te gaan met meertalige ouders

Om van het oudercontact een succes te maken, bereid je het best goed voor. Deze hulpmiddelen helpen.

oudercontact
  • De 3 praatkaarten, kijklijsten en checklist die je via onderstaande link kan downloaden zijn 3 eenvoudige hulpmiddelen voor leraren tijdens hun contact met anderstalige ouders.

3 hulpmiddelen voor leraren op het oudercontact
 

  • Zowel voor leerkrachten als voor anderstalige ouders is het soms moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan. Enkele eenvoudige tips zoals : probeer oogcontact te houden, spreek met eenvoudige zinnen, gebruik ondersteunende beelden en pictogrammen, maak gebruik van taaltolken … kunnen de drempel verlagen en maken een eenvoudig en aangenaam gesprek mogelijk. De wegwijzer van Stad Gent bevat een uitgebreide reeks eenvoudige aanbevelingen om met anderstalige ouders te communiceren.

Meertalige ouders bereiken

 

  • Vertaalfiches kunnen anderstalige ouders helpen om de schoolcontext beter te begrijpen. Klasse heeft een uitgebreide reeks vertaalfiches die je in verschillende talen kan downloaden.

Communiceren met ouders in andere talen: download vertaalfiches

Volg een traject en krijg het Gouden label