Tips

Tips voor ouderparticipatie

Hoe bouwen we aan een ouderraad die de diversiteit van de leerlingenpopulatie weerspiegelt en op welke manier betrekken we alle ouders bij de werking van de school?

ouders

Inhoud

  • Breed observeren : Tracht zo breed mogelijk te kijken naar diversiteit onder ouders. Gebruik geen voorafgaande categorieën, laat je niet leiden door je eigen doelen en vermijd onmiddellijk te interpreteren. 
  • Informele momenten gebruiken om na te gaan wat ouders bezighoudt: praat met de ouders tijdens het schoolfeest, tijdens de pauze op de ouderavond, tijdens het wachten na school tijdens huisbezoeken…
  • Koffiemoment : Richt voor de ouders een gezellige plaats in op school en zorg dat ze zich welkom voelen. Je kan deze plaats samen inrichten met de leerlingenraad en op regelmatige tijdstippen koffie en thee voorzien. 
  • Peil naar het netwerk van ouders. Doe dit eventueel samen met ouders, schoolopbouw- werkers, de leerlingenraad en andere betrokkenen.
  • Buurtwandeling : Samen informele activiteiten organiseren in de buurt is laagdrempelig en kan verbindend werken.
  • Moedergroep : De drempel tussen thuis en school is soms hoog en door moeders uit te nodigen om regelmatig in de school samen te komen, kan je de drempel verlagen. Tijdens deze bijeenkomsten kan je ook vragen aan de moeders om samen na te denken over interessante invalshoeken om de leerstof te verrijken.
     

Volg een traject en krijg het Gouden label