Tools

Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid

Het netoverschrijdend project ‘Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs’ is een inspiratiebundel die ontwikkeld werd door de vier pedagogische begeleidingsdiensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het OVSG, het POV, het VSKO, samen met het Vocvo.

vormgeven

Opzet

Samen dachten de vier pedagogische begeleidingsdiensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het OVSG, het POV, het VSKO, met het Vocvo een strategische aanpak, een conceptueel kader en een concreet draaiboek uit, voor het ontwikkelen en het implementeren van een globaal en doordacht zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs.

De bundel probeert een antwoord te geven op een aantal vragen in verband met zorg- en diversiteitsbeleid:

Waarom is een dergelijk beleid noodzakelijk, wat houdt het precies in, over wie gaat het en hoe kun je er concreet aan werken?

Ook leerkrachten en directies kunnen uit deze gids waardevolle tips en aanbevelingen halen om binnen de eigen school te bouwen aan een diversiteitsbeleid. 

Download de gids

Bestanden
actieplan726.32 KB

Volg een traject en krijg het Gouden label