Tools

WBE

‘Meer dan ooit is de wereld verstrengeld. Vandaar dat het belangrijk is dat studenten en leerlingen zichzelf zien als leden van een heterogene wereld waarvan ze de geschiedenis en de culturen kennen'

niet voor de winst

Inhoud

‘Meer dan ooit is de wereld verstrengeld. Vandaar dat het belangrijk is dat studenten en leerlingen zichzelf zien als leden van een heterogene wereld waarvan ze de geschiedenis en de culturen kennen.'

Dat schrijft Martha Nussbaum als ze het belang van ‘Wereldburgerschap’ op school onderstreept.
Naast dialoogvaardigheden pleit ze in haar boek ‘Niet voor Winst’ ook om kennis en nieuwsgierigheid over de ander, andere culturele contexten en een globaal historisch en economisch perspectief te integreren in de onderwijspraktijk.

Wereldburgerschapseducatie leert ons verbanden leggen tussen onszelf en de ander en stimuleert nieuwsgierigheid en betrokkenheid naar de wereld, zowel dichtbij als veraf.

‘De wereld van de hele klas zou in het curriculum aan bod moeten komen.’

Als je aardrijkskunde geeft kan je bijvoorbeeld naast de rivieren uit Belgie ook rivieren uit Ethiopië aan bod laten komen.
Ook geschiedenis kan je vanuit een ruimer kader belichten : Je kan bijvoorbeeld ook de rol van de Noord- Afrikanen bespreken tijdens de lessen over de wereldoorlogen.

Meer info hierover vind je in het boek ‘Niet voor Winst’ van Martha Nussbaum.

Volg een traject en krijg het Gouden label