Tools

Wereldburgers met hart, hoofd en handen

Bespreek met je leerlingen wat er in de wereld gebeurt en ga op zoek naar wat hen raakt. Met welk thema voelen ze zich verbonden? Wat leeft bij hen?

wereldburgers

Inhoud

Je vertrekt vanuit het hart (stap 1)

Bespreek met je leerlingen wat er in de wereld gebeurt en ga op zoek naar wat hen raakt. Met welk thema voelen ze zich verbonden? Wat leeft bij hen?


Daarna ga je naar het hoofd (stap 2)

Je maakt een analyse : Waarom is er een probleem? Wat zijn de gevolgen? Waar willen we naartoe? Welke strategieën gaan we daarvoor gebruiken? Wat kan je persoonlijk doen? Als klas, als school, als buurt? Wat kan de politiek doen? De internationale gemeenschap?
 

Daarna kom je bij de handen (stap 3)

Hoe willen je leerlingen zich engageren, hoe zullen ze werken aan solidariteit, welke projecten zijn daarvoor nodig op school?

Een voorbeeld van leerkracht Michiel:

“Ik laat leerlingen discussiëren over wat er gebeurt in de wereld. Dat resulteert meestal in een project waar fotografie of video een belangrijke rol speelt.”

Dat is geen toeval. Michiel is naast leraar ook gepassioneerd bezig met beeldcultuur. Vorig jaar maakte hij een kortfilm in Vietnam voor Vredeseilanden en een ontroerende video over vluchtelingen met zijn leerlingen.

“Beelden zijn een krachtig middel om mensen te bereiken en mensen te raken. Dus ook ideaal om te gebruiken in onze projecten op school.”

Meer info

Volg een traject en krijg het Gouden label