Tools

Wereldteam

Een wereldteam is een ploeg van leraren en leerkrachten op school die zich gedurende een heel jaar engageren om samen acties te ondernemen en de hele school met deze acties te inspireren.

wereldteam

Inhoud

Het wereldteam van Humaniora Kindsheid Jesu in Hasselt bijvoorbeeld bestond in 2017 uit 10 leraren en 40 leerlingen. Samen verkopen ze bijvoorbeeld fair trade producten op school en organiseren ludieke acties om de leefomstandigheden van de boeren in het Zuiden zichtbaar te maken.
Als kennismakings- en bewustwordingsactiviteit voor (nieuwe) leden organiseert het Wereldteam in Hasselt elk jaar een Wereldteambuildingsdag. Leerlingen krijgen willekeurig een land toegewezen en afhankelijk daarvan heel veel of juist heel weinig eten.

“Ik was de Verenigde Staten, ik kreeg een volledige maaltijd plus chips en cola”, vertelt Marie.

Annelies trok Oeganda. “Ik moest het doen met water en brood. En bedelen bij de anderen voor een beetje choco. “

Het team werkt ook samen met externe organisaties zoals Kleur bekennen, Oxfam en 11.11.11.

Meer info over dit project

Volg een traject en krijg het Gouden label