Verhalen

Wonderwijs

Kif Kif en Communicatie in Beeld lanceerden in 2013 de documentaire Wonderwijs.
Deze documentaire brengt het verslag van een jaar interviews over het onderwijs in een superdiverse samenleving.

wonderwijs

"De documentaire is voor leerkrachten en leerlingen een ideaal werkinstrument om zich binnen de schoolcontext te engageren met de superdiverse realiteit.”, aldus Ico Maly, coördinator van Kif Kif.

Wonderwijs focust in eerste instantie op de driehoeksverhouding tussen ouders, leerlingen en de school binnen een samenleving die steeds meer gekenmerkt wordt door superdiversiteit. “Concreet is Kif Kif op zoek gegaan naar moeilijkheden binnen het onderwijs die potentieel een drempel vormen voor de gelijke behandeling van alle leerlingen. Kif Kif laat het daar natuurlijk niet bij en gaat ook actief op zoek naar interessante voorbeelden hoe het wel kan”, aldus Carolina Maciel de França (Kif Kif). “In tegenstelling tot de gangbare mythe zien we dat ouders van ‘allochtone’ kinderen wel degelijk nauw betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kinderen. Sterker nog: die ouders vormen nu vaak een ongebruikt potentieel.”. 

Wonderwijs is enerzijds een positief verhaal, een verhaal van mogelijkheden, met verschillende succesvolle praktijken in binnen- en buitenland. Anderzijds roept de documentaire ook veel vragen op. Ze biedt een perspectief op onderwijs in deze steeds veranderende en steeds diverser wordende samenleving, en dat perspectief is niet altijd even positief. Centrale vraag is hoe we ons onderwijs kunnen aanpassen aan de steeds veranderende realiteit van de superdiverse samenleving zodat iedereen effectief gelijke onderwijskansen heeft. Die realiteit brengt inderdaad uitdagingen met zich mee en het is aan het beleid om hier structurele keuzes te maken.

Volg een traject en krijg het Gouden label