Projecten voor scholen

Wil je werken aan een interculturele schoolcultuur? Dan kan je hier terecht voor inspiratie en concreet materiaal.
In het kader van Other Talk werkte School zonder Racisme vzw in het schooljaar 2021-2022 13 schooltrajecten uit rond migratie, vluchtelingen, en mediawijsheid. Hieraan koppelden we een impactmeting om te weten te komen welke impact onze trajecten hebben op de deelnemende leerlingen en leerkrachten.
Elke school heeft een eigen methode in het omgaan met diversiteit. Maar uiteindelijk streven we allemaal (scholenkoepels, scholen, leerkrachten) naar hetzelfde: een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en ze zich maximaal kunnen ontwikkelen.
Other Talk wil mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegenhouden. Om dat doel te bereiken gaat Other Talk het gesprek aan in drie domeinen: het onderwijs, het middenveld en de media.

Volg een traject en krijg het Gouden label