Projecten voor scholen

Elke school heeft een eigen methode in het omgaan met diversiteit. Maar uiteindelijk streven we allemaal (scholenkoepels, scholen, leerkrachten) naar hetzelfde: een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en ze zich maximaal kunnen ontwikkelen.
Leren samenleven in diversiteit doen we best met z’n allen. School zonder Racisme zet scholen op weg om burgerschap te verankeren. Samen tekenen we een project uit dat in de lijn ligt van de (nieuwe) eindtermen voor Marlies, Omar en Louis.
Other Talk wil mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegenhouden. Om dat doel te bereiken gaat Other Talk het gesprek aan in drie domeinen: het onderwijs, het middenveld en de media.

Volg een traject en krijg het Gouden label