OtherTalk@School!

Hoe kan je op school spreken over gepolariseerde thema’s als migratie en vluchtelingen? Deze thema’s komen op veel verschillende manieren binnen in de school. Migratie heeft ook een impact op het leven in de school. Laten we er samen een leerrijk verhaal van maken!

OTAvant

School zonder Racisme stelt voor: OtherTalk@School!

In schooljaar 2023-2024 komt SzR met een vervolg op de schoolprojecten. SzR wil alles wat we in de afgelopen jaren hebben geleerd binnen Other Talk onderwijs samenbrengen in een vernieuwd traject voor scholen.
 

Other Talk At School wil kritisch denken rond beeldvorming van migratie en vluchtelingen aanmoedigen.
Samen met de leerlingen denken we na over de impact van beeldvorming en migratie op hun leefwereld en de realiteit van superdiversiteit voor hun schoolcontext. Leerlingen nemen niet enkel de tijd om te spreken over thema’s migratie en vluchtelingen maar schrijven ook adviezen voor het schoolbeleid. Deze adviezen komen tegemoet aan de noden die leerlingen voelen in relatie tot de superdiversiteit op school.
Beleidsmedewerkers worden aangemoedigd om terug te koppelen over de beleidsadviezen. Zo faciliteren we dialoog tussen leerlingen en schoolbeleid. Aan het einde van het project delen de leerlingen hun ervaringen met de rest van de school in de vorm van een zelfgekozen actie.

Met leerkrachten werken we via een train the trainer aan hun competentiegevoel. Hoe ga je open gesprekken aan in de klas over een thema dat zo gepolariseerd is? Naast de ondersteuning door SzR worden leerkrachten warm aangemoedigd om gebruik te maken van de gratis online leeromgeving Teaching Migration (Caritas International) en het lesmateriaal voor leraren in opleiding (International Organisation for Migration). Caritas International en International Organisation for Migration blijven onze partners in het Other Talk project.  

Het traject is gebouwd op wat we leerden uit de impactmeting van onze Other Talk schoolprojecten in 2021-2022. Tijdens het schooljaar 2023-2024 zullen we OtherTalk@school! toetsen aan de dagelijkse realiteit van een derdejaar arbeidsfinaliteit. Samen met aVant Antwerpen testen we het traject uit en stellen we bij op basis van de ervaringen van leerlingen, leerkrachten en directie. Op die manier bouwen we aan een werkbaar traject.
Vanaf schooljaar 2024-2025 kan jij het uittesten in je eigen school!  

 

OtherTalk@school! Verloop?

schema verloop traject

Volg een traject en krijg het Gouden label