Café Coloré

VOET: sociorelationele ontwikkeling, socioculturele ontwikkeling

Café Coloré sluit perfect aan bij een hele waaier aan (vakoverschrijdende) eindtermen. U vindt deze terug in het pdf-document helemaal onderaan deze pagina.

Café Coloré is een bijzonder ontmoetingsmoment waarop studenten kennismaken met inburgeraars van het Brussels Onthaalbureau (bon) . Deze inburgeraars zijn mensen van andere origine die ervoor kiezen om een inburgeringscursus te volgen.

Het gaat niet zomaar om een vrijblijvende babbel. Via enkele methodieken trachten we de interculturele horizon van de studenten en inburgeraars te verruimen en hen meer inzicht te geven in elkaars leefwereld.

Aan de hand van gerichte vragen leren de deelnemers elkaars standpunt kennen over thema’s als geloof, liefde, familie, discriminatie,… Ze hebben het over raakvlakken en verschillen in en tussen culturen en buigen zich over hoe we op een begripvolle manier kunnen samenleven.

We merken dat door de dialoog een aantal vooroordelen op losse schroeven worden gezet.
Verder voorzien wij ook een educatief document, met concrete vormingsmethodieken voor de leerkrachten/docenten waarmee u meteen aan de slag kunt gaan in de klas. Op deze manier worden de studenten voorbereid op het interculturele bad hier in Brussel.

Café Coloré – een organisch proces waar de kracht van de dialoog spreekt zoals ook blijkt uit enkele reacties van leerlingen en studenten:

Het gesprek met de anderstaligen, die nog maar enkele maanden in Brussel verblijven, was zeer interessant. We leerden veel bij over de personen en hun culturen. Ik vind dit zeker voor herhaling vatbaar. Het was leuk én leerzaam, je krijgt een bredere kijk op migratie. (Mieke – student 2de jaar bachelor leerkracht secundair onderwijs)

De gesprekken waren anders dan verwacht, in de positieve zin. Zoiets geeft je wel een andere kijk op het leven. (Joris – leerling 6de humane wetenschappen)
Dit was een leerrijke ervaring. Je kijk op anderstaligen neemt een andere wending. Iedereen verdient respect en een tweede kans.
(Seppe – leerling 5de Latijn-Wiskunde)

Ik vond het een verrijking omdat je veel beter begrijpt waarom deze mensen verhuizen naar een ander land. (Vroni – student 1ste jaar bachelor orthopedagogie)

Café Coloré is realiseerbaar dankzij de steun van:
Cera
Gelijke Kansen & Diversiteit
Inburgering Brussel Bon


Praktisch

Duur: 3uren (op vraag kan Café Coloré ingekort worden tot 2,5)

Doelgroep: Hoger onderwijs (sluit perfect aan bij het curriculum van Bachelor in het onderwijs, Bachelor orthopedagogie, Bachelor in het sociaal werk etc.)Een goede basiskennis van het Frans of het Engels is een vereiste.

Methodieken in chronologische volgorde:

  • enkele laagdrempelige ijsbrekers om de groep op te warmen
  • 'speeddate' tussen de studenten en de inburgeraars
  • korte pauze
  • debat in kleine gemixte (studenten en inburgeraars) groepjes over stellingen (zeer diverse thema's: relaties, culturen, opvoeding, gezin, multiculturele samenleving, geloof, gender etc.)
    Belangrijk: de thema's kunnen op voorhand, in overleg met de school, vastgelegd worden om zo meer aan te sluiten op het curriculum en/of het interesseveld van de studenten.
  • de conclusies van de verschillende stellingen worden besproken en verder onder de loep genomen met de volledige groep
  • groepsfoto
  • een korte interactieve evaluatie met de studenten om terug te blikken op Café Coloré

Aantal deelnemers: max. 15 deelnemers
(daar één volledige groep bestaat uit ong. 15 inburgeraars en max. 15 studenten, vragen we aan de school om grote klassen op te splitsen om de kwaliteit van het leerproces te waarborgen; contacteer ons gerust met vragen hieromtrent)

Prijs: € 180

Promoties: klik hier en ontdek of er op dit moment promoties mogelijk zijn.

Wil je deze workshop boeken?: Stuur een mail naar info@schoolzonderracisme.be

BijlageGrootte
PDF icon Café Coloré_Eindtermen_0.pdf21.12 KB