Café Coloré (derde graad)

Café Coloré is een ontmoetingsmoment tussen scholieren uit de 3e graad van het secundair onderwijs en cursisten Nederlands aan het CVO Brussel of het Centrum Basiseducatie Brussel.
Dit initiatief wil bruggen slaan tussen mensen van diverse culturen, landen en sociaal-economische achtergrond. We willen ervoor zorgen dat leerlingen begrijpen dat de superdiverse samenleving een feit is en dat we op een begripvolle manier moeten leren samenleven.

Deze activiteit wil hier een aanzet toe zijn. Door middel van verschillende methodieken leren de deelnemers elkaar en elkaars leefwereld kennen. Dit is een eerste en belangrijke stap naar begripvol samenleven. Het is een eye-opener voor zowel de scholieren als cursisten. Doorheen de activiteit is het tot stand brengen van een dialoog over normen een waarden en het wegwerken van vooroordelen ten opzichte van de ander de rode draad.
De deelnemers worden zich bewust van andere visies, manieren van leven en leren deze als gelijk beschouwen en respecteren. Dit is broodnodig voor de toekomst.
De toekomst waarin de diversiteit enkel nog groter zal worden en niet enkel een realiteit zal blijven in de grootsteden maar zal doorsijpelen naar het hele land.


Praktisch

Duur: 3 uren

Doelgroep: derde graad secundair onderwijs

Methodieken in chronologische volgorde:

  • enkele laagdrempelige ijsbrekers om de groep op te warmen
  • 'speeddate' tussen de studenten en de inburgeraars
  • spel in kleine gemengde (studenten en cursisten Nederlands) groepjes. Aan de hand van het samen vervullen van opdrachten en bespreken van stellingen leert men elkaar beter kennen. (zeer diverse thema's: relaties, culturen, opvoeding, gezin, multiculturele samenleving, geloof, gender etc.)
  • een conclusie
  • een korte interactieve evaluatie met de studenten om terug te blikken op Café Coloré

.

Aantal deelnemers: max. 15 deelnemers
(daar één volledige groep bestaat uit ong. 15 cursisten en max. 15 scholieren, vragen we aan de school om grote klassen op te splitsen om de kwaliteit van het leerproces te waarborgen; contacteer ons gerust met vragen hieromtrent)

Prijs: € 180

Promoties: klik hier en ontdek of er op dit moment promoties mogelijk zijn.

Wil je deze workshop boeken?: Stuur een mail naar info@schoolzonderracisme.be